Home » Polen vil holde konsultasjoner med forsvarssjefene i Danmark, Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen!

Polen vil holde konsultasjoner med forsvarssjefene i Danmark, Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen!

by Gunnar Garfors

Det er en reaksjon fra generalkommandoen til de polske væpnede styrker på de siste hendelsene i Østersjøen. I følge «Dziennik Bałtycki», vil oberstløytnant Marek Pawlak, talsmann for generalsjefen for de væpnede styrker, etter ordre fra ministeren for nasjonalt forsvar, sjefen for generalstaben for den polske hæren holde konsultasjoner med forsvarssjefene i Danmark , Norge og Sverige om sikkerhet i Østersjøen.

De siste månedene har vært fulle av en rekke provokasjoner fra russerne, både i luften og i sjøsfæren. På bakgrunn av krigen i Ukraina testet det russiske militæret gjentatte ganger NATO-styrker ved å misbruke gjestfriheten deres på grensene til Polen og andre baltiske stater.

De siste dagene har økt aktivitet av russiske seilskip, dvs. STS Mir og STS Siedow, blitt registrert nær Lotos Petrobaltc SA-plattformen.

Vi har i denne sammenheng bedt Forsvarets generalkommando om en uttalelse.

Som rapportert av «Dziennik Bałtycki» oberstløytnant Marek Pawlak, utfører den polske marinen sine nåværende oppgaver, har sofistikerte teknologier for å overvåke sikkerhetssituasjonen og utfører kontinuerlig disse aktivitetene.

I tillegg, som DGRSZ-talsmannen informerte redaksjonen vår, ble tilsvarende skritt i denne forbindelse også tatt av Mariusz Błaszczak, det vil si forsvarsministeren.

– I henhold til vedtak fra Komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarssaker ga forsvarsministeren sjefen for SGWP i oppgave å holde konsultasjoner med forsvarssjefene i Danmark, Norge og Sverige og utarbeide anbefalinger om sikkerhet i Østersjøen – informerte oberstløytnant Marek Pawlak.

Samarbeidet med Danmark, Norge og Sverige gjelder ikke bare de nylige eksplosjonene i Nord Stream-gassrørledningene, men først og fremst sikring av gassrørledningen Baltic Pipe og bekymring for sjøsikkerheten til Polen og andre baltiske land, inkludert sikring av viktige polske soner som f.eks. Lotos Petrobaltic-plattform.

Det er verdt å nevne at ORP Arctowski, et polsk hydrografisk fartøy, for tiden er stasjonert nær den polske gassrørledningen. Fra havnene Baltiysk og Kaliningrad seilte treningsskipene til den russiske marinen, dvs. STS Mir og STS Sedov, igjen inn i internasjonalt farvann.

Polen skal holde konsultasjoner med forsvarssjefer i Danmark, Norge…

Det skjer i Polen og i verden – les videre i.pl

reklamemateriell for partnere

You may also like

Leave a Comment