Home » Polens høye plassering i Open Data Maturity 2022-rangeringen – Computerworld

Polens høye plassering i Open Data Maturity 2022-rangeringen – Computerworld

by Gabriel Scott

For åttende år på rad har EU-kommisjonen (European Commission) publisert rapporten Open Data Maturity 2022, der den vurderer resultatene til europeiske land på et så viktig IT-område som åpen datapolitikk. I denne rangeringen ble Polen inkludert i gruppen av land utpekt som (trendsettere), dvs. ledere på dette feltet og trendsettere for utvikling.

I tillegg til Polen inkluderer disse landene land som Kypros, Estland, Spania, Frankrike, Irland, Italia og Ukraina. Dette er landene som scoret best, og scoret mellom 91 % og 97 % av de mulige poengene. Rapporten identifiserer også land som faller inn i tre andre kategorier: Fast Trackers (fra 87 % til 90 %), følgere (fra 66 % til 82 %) og nybegynnere (fra 18 % til 63 %).

Land som tilhører Fast Tracker-kategorien er: Tsjekkia, Danmark, Litauen, Slovenia og Norge. Følgergruppen inkluderte Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Finland, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Portugal, Romania, Sverige, Sveits og Serbia, og nybegynnergruppen: Hellas, Latvia, Malta, Slovakia, Island, Albania, Bosnia-Hercegovina og Montenegro.

Sjekk også:

Rapporten vurderer fremgangen til 35 europeiske land innen deling og håndtering av åpne data og oppretter fire vurderingskategorier: åpen datapolitikk (kategori «Policy»), virkningen av åpne data på økonomi og samfunn (kategori «Impact» ), datakvalitet (kvalitetskategori) og den åpne dataportalen (kategoriportal).

Open Data Portal (99%) og implementeringen av Open Data Policy (3. plass og 99%), som Polen implementerer med deltakelse av Open Data Commissioners, fikk spesielt høye rangeringer. EU-kommisjonen satte også stor pris på Polens aktiviteter innen dataåpenhet. Polen inntar 3. plass på denne rangeringen, like bak Frankrike (1. plass) og Ukraina (2. plass).

You may also like

Leave a Comment