Home » Politikerne var enige. De må bli uavhengige fra Moskva [POSŁUCHAJ]

Politikerne var enige. De må bli uavhengige fra Moskva [POSŁUCHAJ]

by Gabriel Scott

Regjeringens forslag om å bli energiuavhengig av Russland innen utgangen av året er en svært ambisiøs, men realistisk plan.


04/03/2022. Kielce. Politisk studio til Radio Kielce. På bildet: Jacek Toś – PiSFoto Kamil Król / Radio Kielce

Det blir ikke lett fordi for eksempel en stor del av råoljen importeres fra Russland, sa Law and Justices Jacek Toś til Radio Kielces Politstudio. Den enkleste måten, bemerket han, ville være å gi avkall på russisk kull, hvis mangel kunne kompenseres for ved å øke sin egen produksjon og importere for eksempel Tsjekkia.

Rask uavhengighet fra gassimport fra øst er også mulig. Vi har terminaler tilrettelagt for omlasting av flytende gass, og gassrørledningen Baltic Pipe, som gass fra Norge skal strømme gjennom, starter i drift til høsten.

Den vanskeligste situasjonen er ifølge politikeren olje, men her kan vi importere fra Saudi-Arabia eller USA. Dessverre vil vi føle kostnadene ved energiuavhengighet i lommeboken, men vi må være klar over at dette er prisen for militær uavhengighet og sikkerhet. Jacek Toś uttrykte håp om at vi etter krigens slutt i Ukraina kan regne med senking og stabilisering av råvareprisene.


04/03/2022. Kielce. Politisk studio til Radio Kielce. På bildet: Anna Myślińska – PO KOFoto Kamil Król / Radio Kielce

Behovet for å bli uavhengig fra Moskva ble også indikert av Anna Myślińska, som representerte Civic Platform Civic Coalition. – Dette er vår statsgrunn og vi må bære de tilhørende kostnadene. I denne sammenheng er det fornuftig å utvikle alternative sol- eller vindenergikilder.


04/03/2022. Kielce. Politisk studio til Radio Kielce. På bildet: Czesław Siekierski – PSL KPFoto Kamil Król / Radio Kielce

Czesław Siekierski, PSL MEP, tenker på samme måte. Radio Kielces gjest tok tydelig til orde for behovet for å bli uavhengig av leveranser fra én retning. Som han bemerket, er dette mulig i tilfellet med Polen. Imidlertid er denne prosessen forskjøvet over uker og måneder.

Andre europeiske land som er helt avhengige av russiske råvarer er i en mye vanskeligere situasjon. I denne sammenheng bør deres beslutninger om å innføre en importembargo vurderes. Likevel, ifølge parlamentarikeren, må Polen og andre land være i samsvar med sanksjoner mot Moskva, fordi dette er den eneste måten å svekke den russiske økonomien, som finansierer krigen i Ukraina.


04/03/2022. Kielce. Politisk studio til Radio Kielce. På bildet: Michał Sokolnicki – KORWiN Confederation PartyFoto Kamil Król / Radio Kielce

Michał Sokolnicki fra den føderale regjeringen anser derimot regjeringens uavhengighetserklæringer fra russiske råvarer som viktige, men det finnes ingen konkrete løsninger. Bortsett fra kullet, vet vi ikke når vi ikke kjøper produkter fra østen og hva til gjengjeld. Etter hans mening bør Polen bygge ut atomenergi, fordi dette er den eneste måten vi kan klare oss uten litt fossilt brensel.


04/03/2022. Kielce. Politisk studio til Radio Kielce. På bildet: Filip Strząbała – Nowa VenstreFoto Kamil Król / Radio Kielce

Filip Strząbała fra den nye venstresiden var også enig i behovet for å gi avkall på russiske forsyninger.

Det er bra at denne prosessen allerede har startet. Vi forventer at denne uavhengigheten også vil bety høyere levekostnader ettersom råvareprisene har steget og nye kontrakter sannsynligvis også vil bli dyrere. Men for å bryte tennene til den «russiske bjørnen» er det verdt å bære denne utgiften. Hvis vi ikke gjør det nå, kan Moskva true ikke bare oss, men også andre europeiske land i fremtiden.

You may also like

Leave a Comment