Home » Polske Norge utvider sin maritime tilstedeværelse i Nordsjøen

Polske Norge utvider sin maritime tilstedeværelse i Nordsjøen

by Catherine Monroe

Norske tjenestemenn ga grønt lys til den polske statlige olje- og gassprodusenten PGNiGs planer om å kjøpe eiendeler fra det sveitsiske datterselskapet Petrochemicals Group Enios E&B Norgie.

Bevegelsen koordinerer bevegelsen for å skille seg fra det Russland-avhengige monopolet som eies av Cosprom, en polsk naturgassleverandør.

PGNiG har annonsert at Inios» minoritetsandeler vil gi et betydelig bidrag til 21 maritime konsesjoner i Nordsjøen utenfor kysten av Norge for å nå det polske selskapets strategiske mål innen naturgassproduksjon.

I tillegg må PGNiG bare betale 323 millioner dollar for disse eiendelene, i stedet for de 615 millioner dollar som ble annonsert i mars.

Forskjellen skyldes en reduksjon i avtalt pris med inntekten som Iniose genererte i årets ni første måneder.

PGNiGs nye andeler i lisensene inkluderer en eierandel på 14 % i Ormen Lange, 30 % i Marulk og 15 % i Alve.

Annonsen fortsetter artikkelen nedenfor

PGNiG annonserte at Ormen Lange er porteføljens hovedaktiva, den nest største gasssektoren i Norge.

Som en del av transaksjonen mottok PGNIG Upstream Norway – et annet regionalt datterselskap – en eierandel på 8,2 % i gassprosesseringsanlegget Nihamna, som støtter produksjon fra sektorene Omen Lange og Asta Honstein.

Transaksjonen vil øke PGNiG Upstream Norways samlede hydrokarbonreserver til 331 millioner fat råoljeekvivalenter.

I forbindelse med produksjonsvolumet fra lisensene tidligere ervervet i Norge, forventer PGNiG gassproduksjon fra norsk sokkel på rundt 2,5 milliarder kubikkmeter det neste året.

Baltisk lampe spiller

Det nye PGNiG Upstream Baltic Gaspipeline-prosjektet vil bli transportert til Polen som aktiv gass produsert av Norge, noe som forbedrer diversifiseringen av gassforsyningen og styrker landets energisikkerhet.

Dette strategiske gassinfrastrukturprosjektet vil gjøre det mulig å transportere gass fra Norge til det danske og polske markedet for å skape en ny gassforsyningskorridor til det europeiske markedet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med den danske operatøren av gass- og elektrisitetsoverføringsnettet Energinet og den polske operatøren av gassoverføringsnettet Gaz-System.

Gassrørledningen Østersjøen skal kobles til Eurobip-2-nettverket i Nordsjøen, som allerede frakter gass fra Norge til Tyskland.

Prosjektet skal etter planen starte i oktober neste år, men full overføringskapasitet på 10 milliarder m³ per år forventes ikke å være tilgjengelig før i 2023.

Gassrørledningen i Østersjøen kan også gå på hodet, slik at Polen kan eksportere til Danmark dersom det blir et gassoverskudd.

På grunn av importterminalen for flytende naturgass i Østersjøhavnen Svinozhsky og opprettelsen av en gassforbindelse mellom Polen og Slovakia, ønsker Polen å dekke sine innenlandske gassbehov uten å importere gass fra Gazprom.

Polske lovgivere ba om en gjennomgang av Cosproms rolle i å fremme den vedvarende økningen i gassprisene i Europa.

«Vi ber EU-kommisjonen umiddelbart sette i gang en etterforskning av bevisst markedsmanipulasjon og brudd på EUs konkurranseregler fra Gospromal,» sa lovgiveren i et brev til over 40 parlamentsmedlemmer.

You may also like

Leave a Comment