Home » Prisen på svinekjøtt i Latvia i februar var i gjennomsnitt 6,3 % lavere enn året før

Prisen på svinekjøtt i Latvia i februar var i gjennomsnitt 6,3 % lavere enn året før

by Gunnar Garfors

Prisen på svinekjøtt i Latvia i februar i år var i gjennomsnitt 6,3 % lavere enn i samme måned i fjor, ifølge data fra markedsavdelingen og direkte støtte fra Landbruksdepartementet (MoA).

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Samtidig var prisen på svinekjøtt i EU (EU) i februar 2022 i gjennomsnitt 0,8 % høyere enn i februar 2021. I februar økte svinekjøttprisene med 4,4 % i Tyskland og med 1,8 % i Estland. Samtidig falt prisen på svinekjøtt med 13,8 % i Danmark, 1,7 % i Polen og 1,4 % i Litauen.

Publiserte data viser at svinekjøtt i Latvia ble betalt mindre enn EU-gjennomsnittet i februar. Den gjennomsnittlige markedsprisen på svinekjøtt i februar i EU var 132,23 euro per 100 kilo, mens i Latvia – 113,02 euro per 100 kilo.

Samtidig var markedsprisen på svinekjøtt i februar i Estland 140,04 euro per 100 kilo, i Tyskland – 131,8 euro, i Danmark -123,61 euro og i Litauen -118,07 euro per 100 kilo.

Departementet bemerker at antallet dyr som ble slaktet i EU økte med 1,8 % sammenlignet med 2020 og 2021, mens Latvia så en nedgang på 1,5 %. Når det gjelder produksjon, økte EU med 1,6 %, mens Latvia registrerte en nedgang på 0,4 %.

EUs import av utvalgte svinekjøttprodukter økte med 10,5 % i fjor. Av disse økte importen fra Sveits med 3,4 %, mens importen fra Chile falt med 0,8 % og Norge med 0,3 %.

I mellomtiden falt EUs eksport av utvalgte svinekjøttprodukter med 2,7 % i 2021. I fjor økte eksporten med 45,7 % til Korea, 5,4 % til Japan og mange ganger til Filippinene.

I mellomtiden falt eksporten av svinekjøttprodukter til Hong Kong 45,7 % i fjor, mens eksporten til Kina falt 22,9 %.

Departementet bemerker at de største eksportørene av svinekjøttprodukter i verden i 2021 var EU, USA, Canada og Brasil.

You may also like

Leave a Comment