Home » RAMSAY SANTE: Offentlig tilbud om å kjøpe GHP Specialty Care – 7. mars 2022

RAMSAY SANTE: Offentlig tilbud om å kjøpe GHP Specialty Care – 7. mars 2022

by Peter Østbye

pressemelding
Paris, 7. mars 2022

Ramsay helse fortsetter sin utvikling i de nordiske landene og kunngjør et offentlig tilbud med tanke på Oppkjøpet av GHP Specialty Care

ramsay helse, gjennom dets svenske datterselskap Capio Group Services AB («Capio»), annonserte et offentlig tilbud anbefales for oppkjøpet av GHP Specialty Care AB («GHP»), en svensk leverandør av spesialisthelsetjenester notert på Nasdaq Stockholm.

  • Dette kjøpet vil fullføre tak geografisk fra gruppen i Sverige og Danmark, utvide omsorgstilbud og akselerere utviklingen av digitale løsninger for å optimalisere pasientreiser i tråd med G-strategienGruppe.
  • Tilbudet – hvem Oppgradering hele aksjekapitalen i GHP til ca 228 millionEuro1 – ble enstemmig anbefalt av komiteen by på av GHP og støttes av lovens forpliktelserIonare representerer ca 51,4% Aksjekapital og stemmerett til GHP.

Capio, et heleid datterselskap av Ramsay Santé, har i dag gitt et overtakelsestilbud på aksjene til GHP notert på Nasdaq Stockholm («by på«).

GHP er en internasjonal helsepersonell som driver 24 klinikker som spesialiserer seg på en rekke pleieområder, inkludert spinal ortopedi, gastroenterologi, kirurgi og arytmi. Sammen vil Capio og GHP tilby tjenester som dekker åtte av Sveriges ti beste sykdomsgrupper.

Pascal Roché, DG du gRamsay Santé Group Kommentarer:
«Denne operasjonen passer perfektt i den europeiske strategien av St. RamsayDet er, tilstede i de nordiske landene siden oppkjøpet av Capio i 2018. Fusjonen med GHP Specialty Care vil tillate gruppen å vokse ditt oppmøte i regionen og for å konsolidere sine posisjoner ved å tilby komplementær geografisk dekning til det av aktiviteter allerede i Sverige og Danmark og vil tilby sterke synergier. «

I regnskapsåret 2021 var GHPs omsetning rundt 137 millioner euro2 med en EBITDA på rundt 18 millioner euro3.. GHP har 765 heltidsansatte.

Dette oppkjøpet vil komplettere konsernets geografiske fotavtrykk, utvide helsetilbudet og styrke digitaliseringen av pasientreiser for å forbedre kvaliteten, tilgjengeligheten og effektiviteten til helsetilbudene i Norden. Sammenslåingen av GHP og Capio vil også gjøre det mulig, takket være GHP-sykehuset i København-området, å styrke tilbudet av spesialiserte helsetjenester i Danmark, ved å trekke på det nasjonale nettverket av primærhelsesentre i Sverige og Danmark.

Tilbudet – som verdsetter GHPs totale utstedte aksjekapital til rundt 228 millioner euro 4– ble enstemmig anbefalt av GHP-anbudsutvalget. Capio har mottatt tilsagn om å akseptere tilbudet eller indirekte selge aksjer fra direkte og indirekte aksjonærer, som til sammen representerer ca. 51,4 % av GHPs aksjekapital og stemmerett.

Gjennomføring av Tilbudet er blant annet betinget av at Capio erverver mer enn 90 % av GHP-aksjene (på en fullstendig utvannet basis) og mottar alle regulatoriske godkjenninger, godkjenninger og beslutninger, regulatoriske eller lignende krav, inkludert de fra konkurrenter.

Akseptperioden for tilbudet forventes å begynne på eller rundt 24. mars 2022 og slutte på eller rundt 22. april 2022. For all informasjon knyttet til tilbudet, bør GHP-aksjonærer se den offisielle kunngjøringen publisert av Capio på svensk og engelsk (www.healthcare-nordic.com/no). Capio vil publisere et tilbudsdokument kort tid før akseptperioden starter.

Capio-tilbudet blir ikke gitt, direkte eller indirekte, i noen spesiell jurisdiksjon og er underlagt visse begrensninger. Vennligst se kunngjøringen av tilbudet publisert av Capio, som er tilgjengelig på følgende adresse (www.healthcare-nordic.com/no). Følgelig vil denne pressemeldingen ikke bli sendt til, og kan ikke distribueres i, disse jurisdiksjonene.

Om Ramsay Health
Ramsay Santé er ledende i Europa innen privat sykehusinnleggelse og primærhelsetjeneste i Europa, med 36 000 ansatte og 8 600 leger som betjener 9 millioner pasienter i våre 350 fasiliteter i fem land: Frankrike, Sverige, Norge, Danmark og Italia.
I sykehussektoren tilbyr Ramsay Santé nesten alle medisinske og kirurgiske tjenester innen tre områder: Medisinsk-kirurgisk-obstetrikk (MCO), Oppfølging og rehabilitering (SSR) og Mental Helse. Uansett hvor den er til stede, deltar gruppen i folkehelseoppdrag og i territoriets helsenettverk, som i Sverige, hvor gruppen har mer enn hundre lokale helsesentre.
Kvaliteten og sikkerheten til helsevesenet er en prioritet for konsernet i alle landene der det opererer. Av denne grunn er gruppen i dag en av referansene innen moderne medisin, spesielt innen ambulatorisk kirurgi og forbedret restitusjon etter kirurgi (RAAC).
Hvert år investerer konsernet mer enn 200 millioner euro i innovasjon, det være seg nye kirurgiske teknologier, bildebehandling, bygging eller modernisering av fasiliteter… Konsernet innoverer også i sin organisering og digitalisering for å sikre mer effektiv omsorgspleie til beste for pasient.

Nettsted: www.ramsaysante.fr
facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram: https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter: https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
youtube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante

pressekontakter
Ramsay helse
Brigitte cacher
01 87 86 22 11 – brigitte.cachon@ramsaysante.fr


1 Basert på 70 256 949 aksjer utstedt av GHP og en SEK/EUR-kurs på 10,746 4. mars 2022.

2 Basert på en SEK/EUR-vekslingskurs på 10,746 4. mars 2022.

3 Basert på en SEK/EUR-vekslingskurs på 10,746 4. mars 2022.

4 Basert på 70 256 949 utstedte GHP-aksjer og en SEK/EUR-vekslingskurs på 10,746 4. mars 2022.

You may also like

Leave a Comment