Home » RAPPORT: HR-trender 2023| Deloitte Global Human Capital Trends 2023

RAPPORT: HR-trender 2023| Deloitte Global Human Capital Trends 2023

by Peter Østbye

Bedrifter og arbeidstakere må lære å samarbeide under nye forhold, å skape nye driftsregler, nye grenser og nye relasjoner sammen. Dette betyr behovet for å endre systemet med ansvar og verdier. Årets Global Human Capital Trends-studie fra Deloitte viser at bedrifter som engasjerer sine ansatte mer i utvikling og implementering av nye løsninger oppnår bedre resultater. Organisasjoner der ansatte er involvert i den kreative prosessen sier at det er 1,8 ganger større sannsynlighet for at de involverer ansatte dypt, 2 ganger større sannsynlighet for å innovere og 1,6 ganger bedre til å forutse endringer og reagere på dem.

TREND 4. Forhandlinger om ansattes data.

Skillet mellom ansatteeide og bedriftseide personopplysninger – et binært skille mellom ansatteeide og bedriftseide data – blir meningsløst. I tillegg blir debatten om definisjonen av data, dens åpenhet og gjensidig nytte av dybdegående dataanalyse stadig viktigere. Du får status for en ny «valuta».

TREND 5. Bruk følelsen av handling.

Selskapet skaper verdier og styrker båndet med ansatte ved å akseptere deres økende autonomi. Tradisjonelle forestillinger om arbeid, ansatte og arbeidsplass, som forutsetter at alle beslutninger tas av ledelsen, er utdaterte. Ansatte forventer meningsfylt arbeid på fleksible vilkår og individuelle karriereveier.

TREND 6. Effektiv bruk av ansattes potensial.

Eliminering av tradisjonelle skiller mellom ansatte muliggjør effektiv bruk av deres ferdigheter, nøkkelkvalifikasjoner og potensial. Mangfoldet av menneskelige ressurser er en verdi som ikke bør undervurderes. Imidlertid sitter mange selskaper fast i eldre talentstyringssystemer. Arbeidsgivere som tilpasser politikken og praksisene som er vedtatt til de nåværende forholdene på arbeidsmarkedet, som er mye mer komplekst og har en økende andel alternative ansettelsesformer, vil ha lettere tilgang til kompetansen og erfaringen som trengs for rask vekst og implementering av innovasjoner er og smidig arbeider.

Nye ansvarlighetsmodeller krever et fullstendig skifte bort fra dagens måte å jobbe på. Det er derfor ikke overraskende at bedrifter ikke føler seg klare til å inngå et samarbeid med ansatte. Vår undersøkelse viser at bare 19 % av bedriftene er villige til å ta i bruk nye modeller for dataeierskap, 17 % – for å styrke ansatte, og 16 % – for å realisere sitt fulle potensial. Å oppnå beredskap er grunnleggende for å utnytte innovasjon effektivt og forbedre effektiviteten og resultatene til enkeltpersoner og organisasjoner, samt ønsket påvirkning på miljøet.

You may also like

Leave a Comment