Home » Redningstjenesten i Jelenia Góra søker etter nye medarbeidere – Jelonka.com

Redningstjenesten i Jelenia Góra søker etter nye medarbeidere – Jelonka.com

by Gunnar Garfors

Direktøren for Legevakten i Jelenia Góra utlyser en konkurranse om tilbud om levering av helsehjelp ved Legevakten i Jelenia Góra, med tjenesteomfanget:

1. Systemleger, dvs.:
en. ha fordypning eller spesialisttittel innen anestesiologi og intensivmedisin, akuttmedisin eller nevrologi eller har fullført andre år med spesialisering innen dette feltet
og videreutdanning for å bli spesialist, eller
b. ha spesialisering eller spesialisttittel innen: indre sykdommer, kardiologi, generell kirurgi, barnekirurgi, ortopedi og traumatologi i muskel- og skjelettsystemet, ortopedi og traumatologi eller pediatri, eller
c. har fullført grunnmodulen innen: indre sykdommer, pediatri eller generell kirurgi som del av spesialistutdanningen og fortsetter spesialistutdanningen eller har fullført spesialistutdanningen og har tittelen spesialist
2. Paramedic, paramedic – sjåfør – Oppfyllelse av lovens vilkår
om statlige nødetater (dvs. Gazette of 2022, post 1720, i gjeldende versjon)
3. Systemsykepleiere – en spesialisttittel eller spesialistutdanning innen akuttsykepleie, anestesiologi og intensivbehandling, kirurgi, kardiologi, pediatri (ingen høyere utdanning kreves) samt gjennomførte kvalifikasjonskurs innen akuttsykepleie, anestesiologi og intensivbehandling, kirurgi, kardiologi, pediatri og minst 3 års yrkeserfaring ved disse avdelingene Spesialiteter, akuttmottak, legevakt eller legevakt.

Tjenestene som omfattes av forskriften leveres i nødtjenesteområdet i Jelenia Góra, med det estimerte antallet mottakere av tjenestene: Jelenia Góra – 138 039, Lwówek Śl. – 43.473, Kamienna Góra – 41.244, Lubań – 52.372.

Avtalens varighet fra 18. juli 2023 fra kl. 07.00 til 1. januar 2024 kl. 07.00

Konkurransereglementet finner du i personalavdelingen til legevakten i Jelenia Góra.
Ogińskiego Street 6, fra 08:00 til 15:00 og på nettstedet www.999.jgora.pl i fanen «Jobbannonser». Nærmere opplysninger kan fås fra redningstjenestens personalavdeling på 75 75 222 91.

Konkurranseskjemaer kan lastes ned fra nødetatenes personalavdeling eller på nettsiden www.999.jgora.pl i fanen «Annonser – jobbtilbud».
Tilbud sendes beredskapssekretariatet på skjema innen: 26. juni 2023 til kl. 09.00
i lukkede konvolutter merket «konkurranse om tilbud om å yte helsetjenester».
ved redningstjenesten i Jelenia Góra

Tilbudene åpnes dagen etter 26. juni 2023 kl. 10.00

Resultatene av anbudskonkurransen vil bli offentliggjort av: 30. juni 2023

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra angitt dato for innlevering av tilbudet.

You may also like

Leave a Comment