Home » Regjeringen har vedtatt et lovforslag for å beskytte mindreårige fra å få tilgang til upassende innhold på Internett

Regjeringen har vedtatt et lovforslag for å beskytte mindreårige fra å få tilgang til upassende innhold på Internett

by Gunnar Garfors

Tirsdag vedtok regjeringen et lovforslag for å beskytte mindreårige fra å få tilgang til upassende innhold på nettet. Forfatteren – digitaliseringsministeren – ønsker å presentere løsninger som gjør det lettere for foreldre å få tilgang til kontrollen av mindreårige brukere. Det bør være en gratis, effektiv og brukervennlig mekanisme for å blokkere tilgang til pornografisk innhold.

Internett-leverandører pålegges flere forpliktelser.

Først må de innføre en gratis, effektiv og brukervennlig mekanisme for å blokkere tilgang til pornografisk innhold. For det andre, informer abonnenter om muligheten for å begrense tilgangen til pornografisk innhold. Og for det tredje, utarbeide en rapport om antall abonnenter som har brukt tjenesten, om de organisatoriske og tekniske tiltakene som er brukt, samt om metoden for å oppdage pornografisk innhold.

Entreprenører som leverer offentlige Wi-Fi-nettverk vil også bli pålagt å begrense tilgangen til pornografisk innhold (dersom å tilby offentlige Wi-Fi-nettverk er deres sidelinje), med unntak av mikroentreprenører.

Digitaliseringsministeren vil, i samarbeid med ministeren for familie- og sosialpolitikk, øke offentlighetens bevissthet om risikoen som følger av mindreåriges tilgang til pornografisk innhold på internett gjennom informasjons- og utdanningsaktiviteter. Det handler også om muligheten for å bruke restriksjonstjenesten gratis. Presidenten for Kontoret for elektronisk kommunikasjon skal bistå digitaliseringsministeren i kontrollvirksomheten ved å gi opplysninger eller data om tilbydere av internettilgang eller deres tjenester.

You may also like

Leave a Comment