Home » Rekrutteringen til Erasmus-programmet starter. Hva handler dette studentfavorittprogrammet om? hvordan å bruke Her er den viktigste informasjonen

Rekrutteringen til Erasmus-programmet starter. Hva handler dette studentfavorittprogrammet om? hvordan å bruke Her er den viktigste informasjonen

by Catherine Monroe

«Erasmus» er et kjent europeisk program rettet hovedsakelig mot studenter, men ikke bare. Nylig, den 25. november, feiret vi den nasjonale Erasmusdagen. Det faller på navnedagen til Erasmus av Rotterdam, hvis figur med rette er knyttet til navnet på det europeiske programmet for fremme av utdanning, trening, ungdom og sport i Europa. Programmet og den fremragende filosofen kombinerer en ukonvensjonell, fremtidsrettet og gledelig tilnærming til utdanning. Erasmus-programmet er mest kjent for studentutveksling, men det berører ikke bare det akademiske feltet. Hvorfor er? Hvordan får du? Når skal man søke? Vi forklarer.

innhold

Erasmus-programmet er et initiativ fra EU som tilbyr EU-studenter mobilitet eller muligheten til å studere i utlandet ved partneruniversiteter over hele Europa. Programmet har spesifikke spesifikke mål:

  • Fremme individuell og gruppelæringsmobilitet, samarbeid, sosial inkludering og rettferdighet, fortreffelighet, kreativitet og innovasjon på organisasjons- og policynivå innen utdanning og opplæring;
  • Fremme ikke-formell og uformell læringsmobilitet og aktiv deltakelse av unge mennesker, samt samarbeid, kvalitet, inkludering, kreativitet og innovasjon på organisasjons- og politisk nivå i ungdomsfeltet;
  • Fremme læringsmobilitet for profesjonelle idrettsutøvere samt samarbeid, kvalitet, sosial inkludering, kreativitet og innovasjon på nivå med idrettsorganisasjoner og idrettspolitikk.

I følge utøvere er deltakelse i Erasmus en uvurderlig opplevelse. Ikke bare kan studenter høste de pedagogiske og sosiale fordelene ved kulturell utveksling, knytte internasjonale kontakter, forbedre fremmedspråk og få venner, men de kan også søke om læreplasser i bedrifter over hele EU.

Prioriteringene til Erasmus+-programmet de kommende årene inkluderer:

  • Støtte mangfold (f.eks. å overvinne økonomiske, kulturelle eller funksjonshemmede barrierer), digital transformasjon,
  • Miljøvern og klimavernaktiviteter.

Begrepet «Erasmus» er et akronym for det fulle navnet på programmet, dvs. European Community Action Scheme for Mobility of University Students.

Programmet siden 2014 kalles fullt Erasmus + eller ErasmusPlus, etter at EU har medinvestert programmets budsjett og utviklet dets evner, bl.a. for å støtte sporten.

Navnet «Erasmus» er også assosiert med den kjente renessansefilosofen Erasmus av Rotterdam. Han var en begavet pedagog og gikk inn for endringer i utdanningen med sikte på å oppmuntre barn og unge til å lære gjennom glede og lidenskap, ikke straff og tvang. Hans berømte uttalelse er: «Mennesket er naturlig godt, og det onde kommer fra uvitenhet.»

Deltakelse i programmet lar studentene få erfaringer som de ikke hadde råd til på egen hånd. Programdeltakeren mottar et stipend på flere hundre euro per måned for å hjelpe til med å dekke levekostnadene i landet til partneruniversitetet de velger. I tillegg betaler ikke Erasmus-studenter skolepenger. Utdannelsen din ved et utenlandsk universitet er gratis.

You may also like

Leave a Comment