Home » Russisk-ortodokse kirke og eiendomskjøp nær militærbaser – EURACTIV.pl

Russisk-ortodokse kirke og eiendomskjøp nær militærbaser – EURACTIV.pl

by Gabriel Scott

Norske medier er alarmerende over at den russisk-ortodokse kirke, som har svært nære bånd til Kreml, har kjøpt eiendom i Norge. Mange av dem er i umiddelbar nærhet til militærbaser eller militærhavner.

Vær den første i saken rapportert magasinet dagbladet. Journalister var interessert i saken om den russisk-ortodokse kirkes overtakelse av et protestantisk bedehus på Søreide ved Bergen på Vestlandet i 2017.

Denne eiendommen ligger 3 kilometer i luftlinje fra den norske marinebasen på Haakonsvern. I teorien er det et stykke unna den militære havnen, men begge kystpunktene er kun adskilt av en smal bukt.

Fra kirkebygningene er det en utmerket utsikt over militærbasen og, viktigst av alt, over sjøen som nærmer seg den. Så du kan perfekt observere hvilke skip som kommer inn og hvilke som forlater marinehavnen.

Den russisk-ortodokse kirke har flere eiendommer i Norge

Det viste seg imidlertid at tomten på Søreide ikke er den eneste slike saken i Norge. Den russisk-ortodokse kirke eier også bygninger i Rogaland på Sørvest-Norge, spesielt i Karmøy og Klepp prestegjeld og i Bryne by. Alle er kjøpt inn de siste årene. Og de er alle lokalisert i nærheten av militærbaser eller installasjoner.

Kirkemidler ble også brukt til å kjøpe et hus i Jåttå, ved Stavanger, mindre enn en kilometer fra det NATO-opererte Joint Warfare Center, som er et av koordineringssentrene for NATO-øvelser.

Siden 2015 har den russisk-ortodokse kirke også eid jord i Kirkenes. Selv om det ikke er militærbaser der, ligger byen i det strategisk viktige norske fjerne nord og rett på Norges grense til Russland.

Eksperten påpeker en potensiell trussel

Ifølge samtalepartnerne til «Dagbladet» er for eksempel en ekspert fra Sjøkrigsskolen i Laksevåg ved Bergen. Alfa Sefland ving Kirkebygninger kan brukes til ikke-religiøse formål, som å overvåke militærbaser, utføre elektronisk avlytting, betjene droner, eller bare tjene etterretningsoffiserer som utgir seg for å være prester eller pilegrimer, for eksempel.»

Selv om den sakkyndige bemerket i artikkelen at det så langt ikke er holdepunkter for at det utføres ulovlig virksomhet i kirkebygg etter norsk lov. Det som er forvirrende er imidlertid en klar regelmessighet i posisjonen til nylig ervervede eiendommer.

Journalister fra «Dagbladet» forsøkte å bryte seg inn i en slik eiendom, på Søreide ved Bergen. De fant imidlertid ingen i denne bygningen. Imidlertid ble oppmerksomheten deres trukket til den tette dekningen av alle vinduer.

Tvilen om «Dagbladet» ble avfeid av den ortodokse presten i Bergen menighet, fr. Dmytro Ostanin. Han sa at hans sognebarn er russiske, ukrainske og norske, og byens ortodokse samfunn støtter Ukraina gjennom pengeinnsamling og donasjoner til humanitær hjelp. «Jeg er selv av ukrainsk avstamning», forsikret han i et intervju med en norsk dagsavis.

Arrestasjoner av russere som fotograferer militære installasjoner

I mellomtiden har norsk politi arrestert flere russiske statsborgere de siste dagene siktet for fotografering av militære installasjoner. I forrige uke ble to russere (hvorav den ene også hadde israelsk pass) arrestert (riktignok i separate aksjoner og med en dags mellomrom) som skulle bruke droner for å fotografere militærbaser fra luften.

Den ene ble holdt på Tromsø lufthavn i nord, den andre ved den eneste norsk-russiske grenseovergangen ved Storskog ved Kirkenes. Begge de arresterte argumenterte for at de bare var turister, men de hadde mange bilder av norsk militærutstyr på stroppene.

Fire russere (tre menn og en kvinne) ble denne uken pågrepet i Mosjøen, Nordvestlandet. De hadde mye militært utstyr, samt bilder av fredede norske gjenstander. Gjenstandene er ikke avslørt. De arresterte oppga også at de var turister.

Men den norske justisministeren tror ikke på denne forklaringen Emilie Enger Mehl. – De nylige arrestasjonene av russere er en konsekvens av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge. Trusselen fra Russland økte etter invasjonen av Ukraina. Vi kan ikke være naive, sa hun.

Økt sikkerhetsvarsling i Norge

Det er nå på plass et forsterket sikkerhetsvarsel over hele Norge (som også forklarer økt politiaktivitet i å kontrollere personer som fotograferer ulike gjenstander) etter at uautoriserte droneflyvninger ble oppdaget over norske gass- og oljefelt.

Beskyttelsen av norske energi- og gruveverdier i Nordsjøen og Norskehavet ble også styrket etter de mystiske eksplosjonene av gassrørledningene Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersjøen i slutten av september av danske og tyske etterforskere, som har allerede bekreftet at det var en sabotasjehandling, selv om potensielle gjerningsmenn ikke er identifisert.

You may also like

Leave a Comment