Home » Sidenotat: Drivstoffprisene vil være på lignende nivåer etter 1. januar som de er nå

Sidenotat: Drivstoffprisene vil være på lignende nivåer etter 1. januar som de er nå

by Gunnar Garfors

Drivstoffprisene på Orlen bensinstasjoner vil etter 1. januar, det vil si etter momsøkningen, ligge på samme nivå som nå, forsikret Daniel Obajtek, administrerende direktør i PKN Orlen, onsdag.

Onsdag kveld ble Orlens sjef spurt på TVP Info om utviklingen i drivstoffprisene på selskapets bensinstasjoner etter at momsen på drivstoff øker til 23 prosent fra 1. januar.

Momsrefusjonen i henhold til avgjørelsen fra EU-kommisjonen skal ikke ha noen vesentlig innvirkning på drivstoffet på våre bensinstasjoner. Vi vil gjøre alt for å holde disse (prisene – merk) drivstoff på et lignende nivå og vi vil holde vårt ord – sa Daniel Obajtek.

Som han forklarte, bortsett fra det, stabiliserer situasjonen seg, zlotyen styrker seg og oljeprisen svinger mellom 80 og 90 dollar per fat. Lederen for Orlen minnet om at bekymringen fra Płock fusjonerte med Lotos. Andelen av grossistmarkedet ble også økt.

Vi har oppnådd noen synergier. Vi har stabile oljeforsyninger ikke bare til Polen, men til hele regionen. I dag kan vi fortelle polakkene at disse prisene vil være stabile og vi vil gjøre alt for å sikre at disse prisene er på et tilsvarende nivå (noe som er tilfelle for øyeblikket – red.). – la til.

Lederen for Orlen understreket også at drivstoffprisene i Polen er blant de laveste i Europa.

Daniel Obajtek advarte mot panikk før slutten av året og oppfordret til å bruke Orlen-stasjonen normalt, det vil si ved behov.

90 prosent av oljen som går til Orlen-raffineriet vil komme fra en annen retning enn Russland, informerte Daniel Obajtek. Han varslet også etableringen av et gruveselskap i Polen og ett i Norge fra datterselskapene så snart som mulig.

Daniel Obajtek understreket at «det er ingen statssikkerhet uten gass, ingen statssikkerhet uten olje og olje fra en annen retning (bortsett fra Russland – red.anm.)».

Vi har allerede nådd 70 prosent. Diversifisering av oljeforsyninger til Polen. Nå går neste kontrakt ut i januar med russen, altså 90 prosent. av råoljen som vi skal bruke i våre raffinerier kommer fra en annen retning enn Russland, men dette krevde 5-6 års forberedelse – sa sjefen for Orlen.

Obajtek la til at selskapet nå må oppnå interne synergier.

Ved å overta Energa-konsernet har vi fått mange synergier. Vi har oppnådd mange synergier i Lotos, for eksempel med sentralisering av innkjøp av råolje. Nå til datterselskapene. I Polen må vi starte et gruveselskap. Det kan ikke passe at vi i dag har tre gruveselskaper – Lotos, Orlen og PGNiG. Et gruveselskap vil bli etablert i Polen og et selskap i Norge så snart som mulig, noe som definitivt vil garantere oss større økonomiske utgifter til gruvedrift i Polen, selv på bygging av logistikk og lager, men også større utvinning utenfor landet, hva vil sikre vår sikkerhet – sa presidenten i Orlen.

I begynnelsen av november rapporterte Obajtek at representanter for Orlen Group og Saudi Aramco, som er fornøyd med mer enn 10 prosent av verdens etterspørsel etter råolje, snakker om råoljeforsyningen i regionen vår og utsiktene for utvikling av petrokjemikalier .

30. november kunngjorde Orlen at de beholdt 70 prosent i transaksjonen som ble fullført med Saudi Aramco. Andel i raffineriet i Gdańsk med en total behandlingskapasitet på 210.000. Fat per dag kjøper Aramco 30 prosent. Interesse for raffineriet, 100 prosent. Engros og 50 prosent. Deltakelser innen jetdrivstoff i BP Europa SE, som opererer på 7 flyplasser i Polen.

Det ble også kunngjort at PKN Orlen og Aramco implementerer en avtale der Aramco skal levere råvaren som dekker ca. 45 prosent. etterspørselen etter råolje til Orlen-gruppen.

I juni forbød EU import av raffinerte petroleumsprodukter fra Russland sjøveien fra februar 2023 og råolje fra 5. desember i år. Sanksjoner gjelder for nesten 90 prosent. Oljeimport fra Russland til Europa. I begynnelsen av desember trådte pristaket for russisk olje til sjøs på 60 amerikanske dollar avtalt mellom EU, G7 og Australia i kraft. per fat. Restriksjonene skal gjøre det vanskeligere for Russland å finansiere krigen i Ukraina og samtidig holde den globale tilførselen av dette råstoffet stabilt.

PAP/RO

You may also like

Leave a Comment