Home » Situasjon i markedene 15. desember – Powell skuffet «duene» som regnet med en ytterligere svekkelse av dollaren (USD). Kanskje ECB vil hjelpe oksene?

Situasjon i markedene 15. desember – Powell skuffet «duene» som regnet med en ytterligere svekkelse av dollaren (USD). Kanskje ECB vil hjelpe oksene?

by Catherine Monroe

Foto: pexels.com

Fed holdt løftet sitt i går – og økte renten med bare 50 basispunkter. til 4,25-4,50 prosent, og presentasjonen manglet sterkt i «due»-aksenter. Renteanslaget (basert på undersøkelser av Fed-medlemmer) viste medianen på 5,10 % ved utgangen av 2023, noe som samtidig viser at Fed ser ytterligere oppgang enn markedene (som fortsatt er i området 4,75 til 5). ,00). prosent). Samtidig viste det stor ubesluttsomhet om hvordan situasjonen i 2024 kunne bli. Jerome Powell gjentok det berømte «vi har fortsatt arbeid å gjøre» på pressekonferansen, og la til at gjeldende rentenivåer ikke er for høye ennå. Talen avsluttet med å konkludere med at rentekutt kan diskuteres når politikere er sikre på at inflasjonen er på vei mot målet på 2 %. Når da? De neste makrodataene vil helt sikkert være viktige, spesielt situasjonen på arbeidsmarkedet, som FED fortsatt beskriver som ganske god. I går var det ingen bevis for at vi bare kan se en renteøkning på 25 poeng på møtet 1. februar.

Som et resultat forble Feds budskap «relativt haukeaktig», i tråd med mønsteret med at politikere var svært forsiktige med å signalisere en potensiell endring i politikken til markedene. Selv om Fed startet innstrammingssyklusen for sent i 2020, kan den forsinke den unødig nå. Hva med markedene? Aksjene endte opp med å falle litt og dollaren steg til værs. Man kan få inntrykk av at en krangel akkurat har begynt om hvem som har rett – markedene eller FED.

Den «forsiktige» fortellingen kan bli forsterket av informasjon fra andre sentralbanker. Den sveitsiske nasjonalbanken hevet renten med 50 basispunkter. opp til 1,00 prosent som forventet, men den presenterte inflasjonsanslaget peker mot en raskere nedgang mot målet, noe som kan ha sammenheng med kosmetiske endringer i renten. Det har allerede påvirket Frank. På. Klokken 10.00 offentliggjorde Norges Bank sin beslutning – rentehevingen var på 25 basispunkter, som var i tråd med estimatene. Sentralbanken kunngjorde slutten av syklusen med økninger neste år på 3,00 prosent nivå. Den norske kronen er en av de svakeste valutaene i dag.

Powells «hawkish prudence» står dermed i kontrast til budskapet fra andre sentralbanker. PVi har fortsatt kunngjøringer fra Bank of England (13:00) og Den europeiske sentralbanken (14:15). Likevel er dollaren sterk over hele linja i dag. I G-10 er de dårligste resultatene skandinaviske kroner og antipoder-valutaer (AUD ble ikke engang hjulpet av bedre jobbdata fra november og svakere data fra Kina kunne vært mer skadelig). Euroen holder seg relativt stabil.

EURUSD – ECB vil ikke hjelpe Bulls?

FED skuffet duene og håpet på en ytterligere svekkelse av dollaren. Budskapet, holdt i en relativt dueaktig, forsiktig tone, skiller seg markant fra det som begynner å strømme fra andre sentralbanker. I dag klokken 14:15 vil vi vite avgjørelsen til Den europeiske sentralbanken. Er en forventet renteøkning på 50 basispunkter. Blir det den siste i sitt slag? ECB er i en litt annen situasjon enn SNB eller Norges Bank, som traff duene i dag. Men det er også store splittelser innen ECB selv, og president Lagarde har ved mer enn én anledning vist at hun mentalt er nærmere duer enn hauker. Etter de siste møtene var det «haukene» i Styret som «fortalte» finansmarkedene at ECB ville forbli tøff i kampen mot inflasjonen. Philipe Lanes ord forrige uke om at «vi allerede har gjort mye» kan imidlertid indikere hvor pengepolitikken er på vei. ECB kan snart begynne å fylle på med sentralbankens balansereduksjonsprogram (QT) som en erstatning for en annen «haukaktig» tilnærming til renter.

EURUSD daglig diagram

Kan gårsdagens EURUSD-høyde på 1,0694 være et langsiktig høydepunkt? Mye vil i dag avhenge av et brudd på 1,0594-nivået (høyeste 5. desember) som kan gi en impuls til et fall til rundt 1,0550. Samtidig kampen vil være om markedet vil ha styrke til å returnere over 1,0632 i løpet av de kommende dagene, som er teknisk mye viktigere (tidligere lavpunkt i mars 2020). En ukentlig stenging under dette nivået vil være et signal om å gå tilbake til dollaren i de kommende ukene.

Ansvarsfraskrivelse

You may also like

Leave a Comment