Home » Skolen i Starachowice vil endre seg til det ugjenkjennelige. Det blir økologisk, med avslapningssoner og … en apelund. se bilder

Skolen i Starachowice vil endre seg til det ugjenkjennelige. Det blir økologisk, med avslapningssoner og … en apelund. se bilder

by Gunnar Garfors

Grunnskole nr. 11 i Starachowice vil være det grønne sentrum av den nordlige delen av byen, med infrastruktur tilgjengelig for alle innbyggere. Anlegget vil gjennomgå en fullstendig metamorfose. Ikke bare utseendet til objektet vil endre seg. I tillegg presenteres innovative læringsmetoder og elevene har tilgang til blant annet … en apelund.

– Jeg vil takke alle som deltok i offentlige konsultasjoner om gjenoppbygging og renovering av bygningen til barneskole nr. 11 i Starachowice for behovene til Økoskolen. Vårt mål er å skape et originalt sted her, som skal være det grønne sentrum i nord i byen og hvis infrastruktur skal være tilgjengelig for alle innbyggere. For våre yngste ønsker vi å skape en mulighet for en innovativ og interessant utdanning basert på en moderne, vennlig skole. Vi ønsker å lære barn fra en tidlig alder å ta vare på det naturlige miljøet ved å skape grønn infrastruktur – kunngjør Marek Materek, ordfører i Starachowice.

Vi vil minne om at Starachowice var blant 29 vellykkede lokale myndigheter av over 200 i Polen som søkte om norske midler innenfor det lokale utviklingsprogrammet. Som et resultat vil byen motta over PLN 16 millioner fra den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 for implementering av en ny utviklingsvei for byen.

Pałacyk Creativity Center, Eco School, Intergenerational Community Garden, Social Activity Center, et nytt visuelt identifikasjonssystem, kjøp av en antismogdrone, utvikling av en strategi for bolig- og klimatilpasning eller en moderne bynettside – dette er bare noen av oppgavene som Starachowice gjennomfører takket være innsamlingen av norske midler.

Hovedaktivitetene fokuserer på:

 • Bygging av ny terminal og fløy ved siden av den historiske bygningen, hundre år gammelt palass, samt utvikling av miljø og fasiliteter.
 • Funksjon av samfunnssenteret og senteret for sosiale aktiviteter i Wzgórze eiendom. Prosjektmidlene ble brukt til å finansiere ansattes lønn, mat og nødvendig utstyr. Det ble laget et interessant tilbud om fellesrom med aktiviteter for barn og beboere, det gjennomføres grenråd, f.eks psykolog og familietrener.
 • «Økoskole», det vil si å forberede grunnskole nr. 11 for opprettelse av et slags økologisk utdanningssenter for ungdom og innbyggere, inkludert utvikling av dokumentasjon, renovering, innkjøp av utstyr og utvikling av utdanningskurs.

Et annet viktig punkt i gjennomføringen av denne oppgaven var råd om ombygging og renovering av bygget til barneskole nr. 11. Høringsemnet var innhenting av meninger, kommentarer og forslag til prosjektet for ombygging og renovering av skolebygg samt presentasjon av de første visualiseringskonseptene.

 • Oppgaven består av tre deler. Innenfor rammen var det plass til:
 • Ombygging og tilpasning av skolelokalene i første etasje og korridorene i de øverste etasjene i en del av tidligere gymsal nr. 3,
 • Utvikling av skolemiljø og renovering av eksisterende idrettsplasser og lekeplass,
 • Bygging av den såkalte «apelunden» – et rekreasjonsområde for barn

De offentlige høringene gjaldt prosjekter knyttet til ombygging og tilpasning av skolebygg. Dette inkluderer endringer i byggets første etasje samt korridorer i de øverste etasjene i delen av den tidligere gymsalen.

Byggearbeidene vil pågå til april 2024 og er delt i to faser. I første trinn vil de blant annet påvirke inngangspartiet og inngangspartiet. Der skal det lages en Bioteka som vil bestå av et bibliotek, et mediesenter (lesesal) og et fellesrom.

I tilknytning til den nyere fløyen til den tidligere gymsalen vil det være en spesiell undervisningsvegg hvor et kart over Świętokrzyskie-fjellene skal festes i form av et fototapet. Skolen vil ha dedikerte undervisningsrom: Jord, Gjenvinning, Matematikk, samt Språkrom som kan deles inn i to studioer.

Fremtidens laboratorier vil også bli opprettet i Økoskolen. De vil bestå av to rom: et verksted og et «rent» rom hvor det skal holdes kurs i robotikk, foto og mote.

Den ombygde bygningen vil også huse Green Relax Zone Hall, hvis hovedoppgave vil være å skape et ideelt sted for barn å slappe av.

De neste delene av denne oppgaven vil være opprettelsen av skolens økohage og modernisering av omgivelsene. Inkludert i dette omfanget er:

 • Hage inkludert sanse- og urtehage, korrigerende sti, fenologiske hager, barnehager
 • Et område for friluftsliv inkludert læring om resirkulering
 • Trafikksone (inkludert rehabilitering av parkeringsplasser, leveringsplasser og en Kiss&Ride plass)
 • Utvidelse av parkeringsplassen
 • Ombygging og renovering av idrettsbaner og lekeplass

Som en del av konseptet en utviklingsplan for et nærfriområde, den såkalte «apelunden» med utstyr for barn og unge.

 • Konseptet sørger for installasjon av moderne utstyr, inkludert:
 • Balansestrålesett
 • klatresett
 • mobilitetsenheter

Enhetene vil være trygge og morsomme for barn og forbedre mobiliteten deres. Det siste elementet i ECO-skolen er opplæring av lærere fra Starachowice. Disse menneskene kan bruke kunnskapen de har tilegnet seg under sin yrkesaktivitet til utvikling av byen. Ved å få ytterligere erfaring kan lærere bevisst forme unge menneskers verdensbilde og gjøre dem oppmerksomme på behovet for å beskytte naturmiljøet og delta i samfunnet i utviklingen av en økoby.

Det skjer i Polen og i verden – les videre i.pl

You may also like

Leave a Comment