Home » Spill senker avgiftene og utvider kampanjen

Spill senker avgiftene og utvider kampanjen

by Gunnar Garfors

Det nye året vil bringe ytterligere endringer i betingelsene for å tilby roamingtjenester i EU. Dette tvinger fram kutt i operatørenes prislister, og etter Plus ble det også annonsert informasjon om Plays nye tariffer. Operatøren utvidet også kampanjen for Storbritannia.

Utseende: Pluss med nye EU-roamingtariffer og kampanje i Storbritannia

Endringer i prislistene til operatørene er Virkning av EU-forordningen av 6. april 2022 om roaming innenfor EU og i Norge, Island og Liechtenstein. endringer kommer fra 1. januar 2023.

Play meldte det derfor senker gebyrene:

  • regnet ut etter bruk av GB-grense i internasjonal roaming i eurosonen – nyprisen er PLN 0,01018600 for 1 MB, dvs. 10,43 PLN per GB (1024 MB),
  • Bak Data overføring i internasjonal roaming i Eurosonen, beregnet ut fra Retningslinjer for rettferdig bruk (ekstra gebyr) – nyprisen er 0,01018600 PLN for 1 MB, dvs. 10,43 PLN per GB (1024 MB),
  • Bak mottatt anrop i internasjonal roaming i eurosonen, beregnet på grunnlag av retningslinjer for rettferdig bruk (tilleggsgebyr) – den nye prisen er 0,01 PLN per minutt Linker.

På grunn av prisendringer GB-grensene økes for dataoverføring i internasjonal roaming i eurosonen. Grensene varierer etter plan, se dette dokumentet for detaljer:

For formaliteter vil Play også informere kunder som ikke godtar disse endringene kan si opp kontrakten å tilby telekommunikasjonstjenester. Du har frem til ikrafttredelsesdatoen for endringene til å gjøre det. Men dersom operatøren ga kunden lettelse da kontrakten ble inngått, kan han kreve dette Spesiell gebyr eller straff. Beløpet vil ikke overstige den gitte lettelsen, og utover sredusert med sin proporsjonale verdi for perioden fra datoen for inngåelse av kontrakten til datoen for oppsigelsen.

Det minnes om at Play, basert på den samme EU-forordningen fra april 2022 introduserte endringer i prislistene i juli 2022hvor for eksempel prisen er oppgitt for tilkoblet i internasjonal roaming i eurosonen på 0,12 PLN per minutt.

Play utvider kampanjen i Storbritannia

Play rapporterte at den vil bli fornyet samtidig Kampanjeperiode for Storbritannia frem til 31. desember 2023. På grunnlag av dette gjelder følgende tariffer for internasjonal roaming i Storbritannia og Gibraltar:

  • Minutt med utgående og mottatt anrop – PLN 0,29,
  • SMS/MMS – PLN 0,29,
  • data overføring – 29 PLN per GB (hver 1 kB telles).

Kampanjen gjelder kunder som har inngått en kontrakt etter 1. januar 2021i operatørens takster tilgjengelig på det tidspunktet.

Internasjonale samtaler fra Polen til Storbritannia vil bli belastet samt internasjonale samtaler til land i eurosonen.

Utseende: Play kobler til. Det kommer et nytt tilbud

Utseende: Spill eliminerer den irriterende avgiften

Bildekilde: Telepolis.pl

You may also like

Leave a Comment