Home » Statlig støtte til å betale for strøm i Norge: hva du trenger å vite

Statlig støtte til å betale for strøm i Norge: hva du trenger å vite

by Erlend Loe

I møte med stigende energipriser har den norske regjeringen besluttet å iverksette tiltak for å hjelpe husholdningene med å betale regningene sine. Det er imidlertid viktige nyanser av denne hjelpen som er verdt å vite.

Etter måneder med stigende energipriser og energiprisrekorder i Sør-Norge, har regjeringen varslet at de vil dekke halve regningen dersom prisen på en nødtransaksjon overstiger 70 euro per kilowattime.

– Regjeringen kan nå tilby en løsning på strømkrisen som rammer mange nordmenn. Nå står fellesskapet i kø, sa landets statsminister, John Gahr Støre.

Ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil planen koste regjeringen opptil fem milliarder kroner, selv om det foreløpig ikke er mulig å gi eksakte tall.

Forslaget er ennå ikke tatt opp til avstemning, men det vil trolig bli støttet.

Hvilken del av regningene betaler staten?

Regjeringen betaler halvparten av den energiregningen hvis det månedlige gjennomsnittet overstiger 70 epoker per kilowattime. Dette gjelder imidlertid kun i tilfeller som omfattes av spotprisavtalen. Spotprisen er råenergiprisen betalt av børser og energiselskaper.

Rabatten kan spare husholdningene for tusenvis av kroner i løpet av vinteren. Hvis en bolig for eksempel bruker 3280 kilowattimer energi per måned, med en snittpris på 120 Eros per kilowattime, gis det en rabatt på i overkant av 1000 kroner på strømregningen den måneden.

Den konkrete størrelsen på tilskuddet avhenger i stor grad av strømforbruket til en husholdning og strømprissituasjonen i det respektive boligområdet.

Fradraget vil fremgå av fakturaen din og påløpe automatisk.

Hvor lenge varer denne modellen?

Med denne modellen vil den kjøre fra desember til mars 2022. Fradraget vil fremgå av desemberfakturaen din, som vil være tilgjengelig i januar.

Hvem kan få erstatning?

Modellen gjelder kun hovedboligen – den gjelder ikke fritidsboliger eller hagehus.

I tillegg får borettslag med felles skranke ingen statlige midler.

Det betyr at leiligheter som får felles vann- og strømregning ikke nyter godt av denne modellen.

Er det andre regler?

Ja, det vil bli satt en forbruksgrense. Husholdningene kompenseres kun inntil et forbruk på 5000 kilowattimer. Dersom forbruket overstiger dette, belastes full pris.

Laget av thelocal.no og nrk.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Statlig støtte til å betale for strøm i Norge: hva du trenger å vite

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment