Home » Statsminister: Jeg vil takke lokale myndigheter for deres samarbeid for å støtte flyktninger…

Statsminister: Jeg vil takke lokale myndigheter for deres samarbeid for å støtte flyktninger…

by Catherine Monroe

Å involvere ukrainere i det sosiale og økonomiske livet i Polen vil gagne vår økonomi og samfunn, understreket statsminister Mateusz Morawiecki torsdag. Han takket også de lokale myndighetene for det gode samarbeidet for å støtte flyktninger fra Ukraina og lovet fortsatt støtte fra regjeringen.

Statsminister Morawiecki møtte representanter for over hundre av Polens største lokale myndigheter (inkludert byer som grenser til Ukraina), lokale myndigheter og voivoder på torsdag. Fokus for møtet var hjelp til flyktninger fra Ukraina.

Vi har å gjøre med den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig, sa regjeringssjefen ved åpningen av konferansen. Han påpekte også at både regjeringen og lokale myndigheter står overfor denne krisen. «Jeg er veldig takknemlig og oppløftet over måten dette samarbeidet foregår mellom oss. Jeg vil takke dere alle, uavhengig av hvem som er fra hvilken politisk familie, for at vi har kunnet samarbeide med hverandre. Det er ekstremt viktig fordi vi ønsker at flyktninger skal ha en erstatning for normalitet her» – la Morawiecki til.

Statsministeren understreket at de fleste nykommere fra Ukraina ønsker å returnere til landet sitt i fremtiden. Men – som han understreket – trenger de i dag hjelp i Polen, derfor er det nødvendig å skape egnede forhold for deres funksjon – i utdanningssystemet, i helsevesenet og i å gi tilgang til offentlige tjenester. «Derfor var det så viktig at vi bygger systemet raskt, og det var der vårt nasjonale trekk, nemlig evnen til å organisere seg godt og selvorganisere under presset av utfordringer, gjorde seg gjeldende,» sa Morawiecki.

Som et eksempel på et så vellykket foretak, nevnte han opprettelsen av en prosedyre for å tildele PESEL-nummer til flyktninger fra Ukraina. – De ansatte i departementene og sentralkontorene jobber tross alt hånd i hånd med de ansatte i kommunene her, understreket statsministeren.

Ifølge ham vil inkludering av ukrainere i det sosioøkonomiske livet i Polen gi fordeler for både økonomien vår og samfunnet vårt. «Denne gruppen av flyktninger er en stor ressurs for den polske økonomien. (…) Ukrainere vil også jobbe for Polen. Det er ikke bare det at vi bare hjelper dem i dag, og du trenger å vite om det. Men i dag trenger de denne støtten de første ukene (…) Det er verdt for oss alle å snakke om det, både staten, kommunene og vi ansvarlige, for det er slik vi danner opinionen, vi viser hva som er sant er hva som er virkeligheten «- sa Morawiecki.

Han informerte også om mengden midler som ble overført til lokale myndigheter for å hjelpe flyktninger. «I samsvar med vårt tidligere løfte har vi allerede betalt lokale myndighetspersoner over 500 millioner overskudd på rundt PLN 36 milliarder, i henhold til avtalt tidsplan og prosedyrer, om at dette er et av de høyeste overskuddene i historien.

Han forsikret også at regjeringen ville støtte lokale myndigheter og ta på seg «mektige oppgaver knyttet til utdanningssystemet, helsevern og mange offentlige tjenester».

Morawiecki ba også om å styrke atmosfæren for samarbeid mellom regjeringen og lokale myndigheter ved å støtte flyktninger fra Ukraina. «Vi har den unike muligheten til å konsolidere et positivt bilde av vår nasjon, vårt samfunn, over hele verden,» sa regjeringssjefen.

Han la til at den forrige perioden med tilsvarende positiv oppfatning av Polen var Solidaritetsperioden. «I dag har vi en unik mulighet til å konsolidere dette fantastiske forholdet til Polen full av beundring og takknemlighet. La oss gjøre det sammen, fordi det er en utrolig verdi for Polen, som kan lønne seg ikke bare i årene som kommer, men også i årene som kommer,» krevde Morawiecki.)

Forfattere: Mateusz Mikowski, Marta Rawicz, Jakub Borowski

mm/ mkr/ brw/ ann/

You may also like

Leave a Comment