Home » Statsministeren og Norges ambassadør diskuterte utviklingen av bilaterale forbindelser

Statsministeren og Norges ambassadør diskuterte utviklingen av bilaterale forbindelser

by Thure Lindhardt

Statsminister Ingrida Šimonytė deltok i et eksternt videointervju med Kongeriket Norges ambassadør OT Horpestad og diskuterte utviklingen av bilaterale forbindelser.

«I flere måneder nå har regjeringen fokusert på vaksinasjon og dens hastighet. Vi setter pris på presset som EU-kommisjonen legger på vaksineprodusenter for å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser og øke leveringstransparensen,» sa statsministeren.

Det ble understreket at Norge er en viktig, nær og pålitelig partner for Litauen. Det legges særlig vekt på det nordisk-baltiske samarbeidet i NB8-format. Sikkerhets-, hybrid- og cybertrusler felles for hele regionen er også relevante.

Statsministeren takket Norge for dets betydelige støtte til Litauen gjennom de finansielle mekanismene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Norge, som er et konsekvent og kontinuerlig bidrag til Litauens sosiale og økonomiske utvikling.

Norges bidrag til regional sikkerhet fremheves: soldater deltar i eFP-bataljonen i Rukla, NATOs luftpolitioppdrag, og et av de viktigste moderniseringsprosjektene til de litauiske væpnede styrkene gjennomføres – NASAMS.

Når det gjelder energisikkerhet, bør det bemerkes at Astra atomkraftverksprosjektet er dominert av politiske interesser som overskygger argumentene om atomsikkerhet og miljøvern og ikke tar hensyn til retten til befolkningen i Hviterussland og nabolandene til å trygt miljø.

Litauen støtter konsekvent EUs østlige partnerskapspolitikk, som fortsatt er en prioritet i litauisk utenrikspolitikk. Å involvere internasjonale partnere og givere er avgjørende. Norge forventes å støtte reformer i Øst-partnerskapsregionen som vil hjelpe Øst-partnerne med å sikre europeisk integrasjon og en demokratisk fremtid for innbyggerne.

You may also like

Leave a Comment