Home » Store forekomster av fosfatbergart ble oppdaget i Norge. Denne lettelsen for mange bransjer

Store forekomster av fosfatbergart ble oppdaget i Norge. Denne lettelsen for mange bransjer

by Peter Østbye

Det er gode nyheter for selskaper som er involvert i gjødsel, solcellepaneler og batterier til elektriske kjøretøy: Det er oppdaget en enorm underjordisk forekomst av høykvalitets fosfatbergart i Norge, som inneholder nok mineraler til å møte den globale etterspørselen etter disse produktene de neste 100 årene.

70 milliarder tonn fosfatbergart i Norge

Det norske gruveselskapet Norge Mining sa at 70 milliarder tonn bergfosfat er oppdaget i Sørvest-Norge, sammen med andre mineraler som titan og vanadium brukt i romfarts- og forsvarsindustrien.

Det norske gruveselskapet Norge Mining meldte at 70 milliarder tonn fosfatbergart var oppdaget på Sørvestlandet.

Fosfater brukes til å produsere fosfor, en essensiell komponent i gjødselindustrien – 90 % av verdens fosfatutvinning går til landbruk. Det brukes også til produksjon av litiumjernfosfatbatterier for elektriske kjøretøy, solcellepaneler og i små mengder i halvledere og integrerte kretser. De har alle blitt anerkjent av EU-kommisjonen som produkter av «strategisk betydning» for produksjon av nøkkelteknologier for den økologiske og digitale overgangen.

Fosfatproblemer

Ifølge Euractiv er 70 milliarder tonn fosfatforekomster nesten like store som verdens reserver på 71 milliarder tonn. En rapport fra Haag Center for Strategic Studies sier at EU er nesten helt avhengig av import av fosfatstein fra andre land rundt om i verden, og at blokken bør være bekymret for mangel.

Naturen advarer om at Russlands invasjon av Ukraina og resulterende økonomiske sanksjoner kan føre til forstyrrelser i fosforforsyningen, noe som ytterligere øker betydningen av det nye funnet. Med den globale økonomien som forbruker opptil 50 millioner tonn fosfor per år, vekker dette bekymringer om mangel på dette viktige mineralet ettersom reservene sakte tømmes og nå bare holdes av fire eller fem store leverandører.

Nature-artikkelen sier også at fosforproduserende land som Kina og USA kan søke å beskytte sine innenlandske forsyninger ved å begrense eksporten, og at ytterligere forstyrrelser i tilgangen til fosfor sannsynligvis vil være geopolitiske og økonomiske i lang tid framover at globale reserver er oppbrukt.

Fosforraffinering er en prosess med høye utslipp, og det er grunnen til at majoriteten av industrien er lokalisert i Kina, Vietnam og Kasakhstan. Norge vil imidlertid gjøre prosessen mer miljøvennlig med karbonfangst- og lagringsteknologier. Næringsminister Jan Christian Vestre sa at det er landets «ansvar» å utvikle «den mest bærekraftige mineralindustrien i verden».

Malmforekomsten går 4500 meter under jordoverflaten. Boring på disse dypene er umulig, så geologer har estimert bare en tredjedel av volumet, og når en dybde på 1500 meter under overflaten, hvor det er minst 70 milliarder tonn mineraliserte fosfater.


Følg oss på Google Nyheter

You may also like

Leave a Comment