Home » strømregning. Det foreligger et Sejm-vedtak om forbruksgrensen

strømregning. Det foreligger et Sejm-vedtak om forbruksgrensen

by Gunnar Garfors

Forskriften legger blant annet til grunn at gjeldende grense for husholdninger som er underlagt energiprisfrys økes fra 2 000 kWh til 3 000 kWh per år, samt senking av maksimal energipris, f.eks for kommuner og gründere.

436 parlamentsmedlemmer stemte for lovforslaget, 5 parlamentsmedlemmer var imot og 10 parlamentsmedlemmer avsto. Lovforslaget skal nå til Senatet for behandling.

strømprisene. Ny forbruksgrense

Strømprisene i 2023 ble frosset til 2022-nivåer opp til visse grenser. For husholdninger er det 2000 kWh per år; For husholdninger med funksjonshemmede er det 2600 kWh, for familier med utvidet familiekort og bønder er grensen 3000 kWh.

You may also like

Leave a Comment