Home » Subsidier og tilbakebetalingspliktige instrumenter for å støtte grønn omstilling av bedrifter

Subsidier og tilbakebetalingspliktige instrumenter for å støtte grønn omstilling av bedrifter

by Peter Østbye

Incentivsystemet for gründere støtter blant annet investeringer rettet mot å redusere miljøbelastningen fra produksjonsvirksomhet. Dette er særlig viktig i forbindelse med stigende priser på energiråvarer og energi og på grunn av regelverket som er implementert på området, bl.a. knyttet til reduksjon av kullforbruk, reduksjon av utslipp fra produksjonsprosesser mv.

Under møtet vil vi diskutere problemstillinger som er viktige for å redusere miljøpåvirkningen fra produksjonsaktiviteter, inkludert utfordringene som produksjonsbedrifter står overfor. Vi vil innføre det tilgjengelige systemet med insentiver, ikke-kommersielle subsidier og fortrinnslån for gründere som ønsker medfinansiering av planlagte investeringer knyttet til f.eks. med avkarbonisering, overgang til fornybare energikilder og reduksjon av energiintensiteten i produksjonsprosessen, samt utvikling og implementering av hydrogenbaserte løsninger og implementering av løsninger knyttet til sirkulær økonomi.

Dagsorden:

1. Hva er og hva er den grønne transformasjonen av selskaper, spesielt:

  • hvilke mål er formulert i European Green Deal Policy,
  • Hvilke utfordringer møter eller møter gründere i ulike sektorer,

2. Hvordan kan selskaper finansiere aktiviteter som tar sikte på å oppfylle forutsetningene i den europeiske politikken for grønne avtaler, spesielt:

  • Identifisere prioriteringer for finansiering av grønn transformasjon av selskaper – typer støttede aktiviteter,
  • Spesifikasjon av aktiviteter som kan samfinansieres – fra idé (Fo-arbeid) via demonstrasjon til gjennomføring (investeringer),
  • Diskusjon av tilgjengelige og planlagte programmer som tillater medfinansiering av grønn transformasjonsaktiviteter.

Hvem er webinaret rettet mot?

Møtet er rettet mot selskaper som gjør eller planlegger investeringer, driver forsknings- og utviklingsaktiviteter og gjennomfører aktiviteter rettet mot å redusere påvirkningen av produkter og prosesser på miljøet.

Vi inviterer styremedlemmer, økonomidirektører, direktører for produksjon, ingeniørfag, forsknings- og utviklingsavdelinger, investerings- og innovasjonsansvarlige, regnskapssjefer, samt alle ansatte i finans, regnskap, skatt, utvikling, innovasjon og investeringsavdelinger til webinaret.

You may also like

Leave a Comment