Home » Sveits vil ha helseavtaler, men sier nei til patenter

Sveits vil ha helseavtaler, men sier nei til patenter

by Thure Lindhardt

(ats) I flere måneder har Sveits vært under press fra dusinvis av land, internasjonale organisasjoner, fagforeninger og frivillige organisasjoner som krever en midlertidig suspensjon av patenter for teknologier mot koronaviruset. Torsdag ba flere sveitsiske aktører, inkludert Alliance Sud, igjen forbundsrådet om ikke lenger å ta parti for legemiddelselskapene, som de mener bør dele sin kunnskap.

Sammen med EU, Storbritannia og Norge ønsker ikke Bern at patenter skal oppheves. – Sveits er åpenbart ikke klar til å akseptere det, sa den sveitsiske ambassadøren til Verdens handelsorganisasjon (WTO) Didier Chambovey til pressen torsdag noen dager før starten av ministerkonferansen for de 164 landene i Genève.

Siden samtalene startet har hun foretrukket den frivillige konsesjonsløsningen. En patentfrysing «ville være kontraproduktivt», sa ambassadøren. Det ville ikke tillate «å være mer innovativ for de neste pandemiene» eller «øke vaksineproduksjonen gjennom industrielle partnerskap».

Presset på Sveits for dette ministermøtet er enormt. Spesielt siden Forbundsrådet ønsker at verdenshandelen skal lette leveringen av vaksiner og andre legemidler. «Svaret WTO kan gi handler ikke bare om å beskytte åndsverk,» sa Chambovey. Etter hans mening bør det fokuseres på å begrense eksportrestriksjoner eller legge til rette for handel med mellomprodukter.

I tillegg har Sveits alltid hevdet at tilbakekall av patenter ikke ville tillate at en ekstra dose av vaksinen ble produsert i utviklingsland. Likeledes bør de som planlegges av industrien for neste år være mer enn tilstrekkelige til å forsyne alle land. «Vi kan ikke klandre åndsverk for andre problemer som finansiering og distribusjon,» la Chambovey til.

Men Sveits hadde tatt «et skritt» i retning av de som gikk inn for tilbakekall av patenter. Det vil kunne favorisere tvangslisenser som kan lette eksport til ett eller flere land samtidig.

Dette kompromisset er viktig for henne fordi hun kan finne seg selv i et vanskelig scenario på ministermøtet. Hvis noen land knytter en handels- og helseavtale til tilbakekall av patenter, bør konsensus som er bindende i WTO brytes for første gang.

En situasjon hun alltid har avvist fordi hun brenner for å støtte det multilaterale handelssystemet. «Vi håper at vi kan finne en løsning på tvangslisensiering», sier Chambovey enkelt.

Hvis den samlede pakken mislykkes, må vi fortsette å diskutere hva WTO kan gjøre. «Jada, folk dør. Jada, vi må være innovative. Jada, vi må produsere mer, innrømmer ambassadøren.

Og utover pandemien legger han til at «selv om fremskritt er gjort», er det ennå ikke oppnådd enighet om sentrale spørsmål som forventes på ministerkonferansen. Spesielt i spørsmålet om fiskerisubsidier, hvor det fortsatt kan observeres forskjeller mellom enkelte land.

You may also like

Leave a Comment