Home » Sverige bevilger 590 millioner euro for å kompensere rekordhøye strømregninger. EUR

Sverige bevilger 590 millioner euro for å kompensere rekordhøye strømregninger. EUR

by Peter Østbye

Sveriges finansminister M. Damberg. Foto av Johano Jeppsson (TT / AFP / Scanpix nyhetsbyrå)

Sverige vil betale kompensasjon til husholdningene som er hardest rammet av strømpriskrisen, sa finansminister Mikael Damberg onsdag, med 6 milliarder dollar fra regjeringen. Krone (590 millioner euro) for hjelp.

Regjeringen har indikert at kompensasjonsperioden vil være tre måneder fra 2021. desember, melder Reuters.

Tiltaket er først og fremst beregnet på elektrisk oppvarmede eneboliger.

Det maksimale beløpet et hus kan motta i en måned etter at tiltaket trer i kraft er 2000 kroner (195,5 EUR). Med slike beløp kan forbrukerne regne med mer enn 2000 kWh per måned.

Pengene vil ifølge regjeringen komme opp i magre 1,8 millioner. Nam Ki.

Finansministeren understreket at det ikke er uvanlig at staten kompenserer enkelthusholdninger for svingninger i markedsprisene.

Dette er ekstraordinære tiltak for en ekstraordinær situasjon, sa M. Damberg på en pressekonferanse.

I følge den svenske energimarknadsmyndigheten økte det gjennomsnittlige strømforbruket i den sørlige delen av landet, hvor det meste av befolkningen bor, med 266 % i desember 2021 sammenlignet med desember 2020, og gjennomsnittshuset med elektrisk oppvarming økte i gjennomsnitt med ca. 361 % i samme periode.

Nabo-Norge annonserte i desember at de vil støtte husholdninger med strømforbruk på inntil 5.000 kWh per måned. Denne løsningen vil koste landet rundt 5 milliarder dollar. Krone (500 millioner euro).

Elektrisitetsprisene øker kraftig ettersom lufttemperaturen faller og etterspørselen øker, det samme gjør naturgassprisene.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. Kilder.

You may also like

Leave a Comment