Home » Taktekker i Norge – Hva er jobben til en taktekker i Norge? – Walbrzyszek.com

Taktekker i Norge – Hva er jobben til en taktekker i Norge? – Walbrzyszek.com

by Gunnar Garfors

Er du redd for at arbeidet til en taktekker i Norge ser veldig annerledes ut enn i Polen? Arbeid i fjordenes land skiller seg ikke fra det i Polen når det gjelder krav og tildelte oppgaver, men man bør huske på at materialvalg og byggemåter er noe annerledes her, fordi klimaet også er annerledes. Imidlertid, en velutdannet, erfaren og villig til å lære nye byggeteknikker, har polsk taktekker sjansen til samme karrierevei som en innfødt nordmann. Hvis du ser etter forskjeller i yrket som taktekker i begge land, så i inntjening. Du tjener mye mer i Norge!

Taktekkerlønn i Norge

Ved inngangen til 2022 var gjennomsnittlig månedslønn til en taktekker i Norge to til tre ganger høyere enn i Polen.
Vi kan snakke om beløpet på 38.330 kroner brutto, altså nesten 17.630 PLN.

Minste timelønn forhandles her årlig av tillitsvalgte og arbeidsgivere og oppdateres fra 1. juli. Dette forhindrer brudd på ansattes rettigheter, utpressing eller bedrageri, spesielt mot utenlandske ansatte.

Det er ingen anerkjennelse av fortjeneste i Norge. Dersom det fattes vedtak om å endre tariffer, vil alle ansatte tjene etter den nye tabellen.

Gjeldende beløp er som følger:
• NOK 220,00 – for fagarbeidere;
• NOK 198,30 – for ufaglærte arbeidere og ingen byggeerfaring;
• NOK 206,50 – for ufaglærte med minst ett års arbeidserfaring på byggeplass;
• kr 132,90 – for ansatte under 18 år:.

I tillegg:
• overtidssatsen skal være lik timesatsen +50 %,
• for overtid på søndager og helligdager eller overtid mellom kl. 21.00 og 06.00 er satsen dobbelt så høy;
• Tillatt antall overtidstimer (lovregulert!) er 10 timer på syv dager, 25 timer på fire uker og 200 timer på 52 uker.

Jobber for taktekker i Norge – krav og ansvar

Som allerede nevnt skiller ikke arbeidet i Fjordenes land seg fra det i Polen når det gjelder krav og delegerte oppgaver.

Følgende krav vises oftest i stillingsannonser:
• dokumentert yrkeserfaring,
• ha tillatelse til å arbeide i høyden,
• Evne til å jobbe i team.

Kunnskaper i engelsk/norsk er en ekstra fordel – takket være dem kan den ansatte tjene enda høyere timepris. En arbeidsgiver i Norge kan betale en arbeidstaker mer enn timepristabellen, men loven tillater ikke at de betaler mindre!

Arbeidsoppgavene til en taktekker i Norge er:
• Legging og sveising av varmeforseglbar takpapp og PVC-folie,
• installasjon av isolasjon,
• vurdering av brannrisiko knyttet til arbeidene,
• Hold arbeidsplassen ryddig.

Polske taktekkere i Norge – hvordan de fikk tilfredsstillende jobber

Det finnes arbeidsformidlingsbyråer i utlandet på det polske markedet, hvor eierne var heltidsansatte i fjordenes land. Ledige takplasser som finnes i slike byråer er trygge: takket være dem er det ingen risiko for å finne en uærlig arbeidsgiver.

Byråets oppdragsgivere er lovlig ansatt på grunnlag av arbeidsavtale signert før oppstart og skal i tillegg gis norsk personalnummer – midlertidig eller fast.

Klare samarbeidsregler og full åpenhet om alle prosesser knyttet til rekruttering og ansettelse gjør at ansatte som bruker tjenestene til et godt byrå kan stole på de beste jobbtilbudene som er maksimalt tilpasset deres kompetanse og individuelle behov.

Sammendrag

Jobber for taktekkere i Norge? Hvis du virkelig ønsker å finne en god jobb hos en pålitelig og ærlig arbeidsgiver, er det best å søke et spesialisert arbeidsbyrå som har et godt rykte blant både polske arbeidstakere og arbeidsgivere fra Norge

Artur Jemioł – eieren av Jobb Assistanse, som har drevet med arbeid i utlandet siden 2009, hjalp til med forberedelsene. Sjekk taktekkerjobbene i Norge: https://jobbassistanse.com/job-offers-in-norway/roofer/.

You may also like

Leave a Comment