Home » Til og med 2000 euro medfinansiering for forretningsreiser tiltrakk gründere. Bedrifter benyttet seg av reisestipend

Til og med 2000 euro medfinansiering for forretningsreiser tiltrakk gründere. Bedrifter benyttet seg av reisestipend

by Thure Lindhardt

Forretningsreisestipendprogrammet tildelt av PARP møtte stor interesse fra gründere. Det kunne mottas inntil 2000,- til utgifter i forbindelse med en tjenestereise. Euro støtte.

Fot. Shutterstock

Den første utgaven av konkurransen var svært populær, og etter at rekrutteringen startet 20.-24. august 2021, ble det mottatt 60 søknader, der verdien oversteg den tilgjengelige kvoten to ganger. Etter nøye vurdering ble mer enn 30 mottakere valgt ut fra denne puljen til å organisere økonomiske oppdrag i Norge.

Så mye som 2000 Under et initiativ fra det polske byrået for forretningsutvikling kunne gründere motta euro-medfinansiering for å dekke utgifter knyttet til forretningsreiser. Interessen for programmet var så stor at midlene var brukt opp på rekrutteringsdagen.

Bedrift på farten

På fra 20.-23. Oktober 2021 deltok 15 mottakere på Bygg Reis Deg, Norges største byggemesse (dvs. de neste som skal inngå kontrakt med skal på oppdrag under Nor-Shipping-messen (10.-13. januar 2022) og Oslo Innovation Week (september 2022).

Som en del av ethvert økonomisk oppdrag mottar en polsk mikro-, liten eller mellomstor entreprenør støtte til kostnadene ved en forretningsreise i utlandet til kongeriket Norge, samt adgang til utstillingsarrangementet og deltakelse i et matchmaking-arrangement organisert av PARP og Innovasjon Norge. Som et resultat av oppdraget vil mottakerne utvikle en rekke verdifulle kontakter med norske institusjoner som vil føre til fremtidig næringssamarbeid, gjennomføring av felles prosjekter og utveksling av erfaringer. Det er derfor vanlig å omtale denne typen støtte som et «reisestipend».

Reisestipend – den viktigste informasjonen

En pulje på 50 000 er tildelt små og mellomstore polske og norske bedrifter gjennom Travel Grants. Euro. Budsjettet til programmet er begrenset og rekrutteringen vil fortsette til de er oppbrukt. Entreprenører kan bruke de mottatte midlene til å delta på messer, arrangementer og andre forretningsmøter.

Initiativet gjennomføres med midler fra den norske finansmekanismen og det europeiske økonomiske samarbeidsområdets finansieringsmekanisme for perioden 2014-2021. Den har som mål å støtte direkte møter mellom selskaper fra Polen og Norge. Støtten som mottas som en del av konkurransen er tilgjengelig blant annet: for å dekke utgifter til en forretningsreise til utlandet, kjøp av messebilletter eller til å dekke gebyr for deltakelse på konferanse/kongress.

Entreprenøren kan skaffe midler til deltakelse av:

Messe eller konferanse/kongress
et arrangement i regi av PARP og Innovasjon Norge under ovennevnte utstilling eller konferanse/kongress
minst to forretningsmøter med to forskjellige selskaper som opererer på territoriet til landet der den ovennevnte utstillingen eller konferansen/kongressen
Som en del av 1 forretningskontrakt kan en gründer motta en fast pris på 1 800 euro for å dekke kostnadene ved en forretningsreise i utlandet og opptil 200 euro for kjøp av billetter til messen eller deltakelse på en konferanse/kongress, for en maksimalt to personer. Støtte kan bes om organisering av opptil 2 forretningsoppdrag. Det totale finansieringsbeløpet for prosjekter er 50 000 euro. Hvis det totale finansieringsbeløpet i de innsendte søknadene overstiger 110 % av beløpene ovenfor, vil utlysningen av forslag bli suspendert klokken 16:00 dagen etter publisering av informasjonen.

Hvem kan få tilskudd?

– Mikroentreprenører, små eller mellomstore gründere som driver forretninger i Polen, bekreftet av en oppføring i det aktuelle registeret

– Mikro-, små eller mellomstore entreprenører som opererer på Kongeriket Norges territorium, sertifisert ved en oppføring i det relevante registeret eller annet dokument utstedt av den kompetente myndigheten i Kongeriket Norge

Hva bør du være oppmerksom på når du søker?

– Økonomiske oppdrag organisert under messer og konferanser/kongresser angitt av PARP og Innovasjon Norge i vedlegg 2 til utlysningen vil bli samfinansiert
– Som en del av den kommersielle kontrakten er søkeren forpliktet til å delta i følgende aktiviteter:
– messer eller konferanser/kongresser,
– et arrangement i regi av PARP og Innovasjon Norge under ovennevnte messer eller konferanser/kongresser,
– minst 2 forretningsmøter med 2 forskjellige selskaper som opererer i territoriet til landet der den ovennevnte utstillingen eller konferansen / kongressen.
– Fullført forretningsoppdrag skal dokumenteres ved å legge ved betalingssøknaden:
– boardingkort eller andre dokumenter som bekrefter det faktum at du reiser til utlandet,
– Utfylt bekreftelse på deltagelse på messer, arrangementer og konferanser i henhold til utvalget i vedlegg 8 til tilbudet,
– Kopi av regnskapsdokumenter og betalingsbevis som viser at kostnadene for inngangsbilletter til messen eller gebyrene for deltakelse på konferansen/kongressen er påløpt.

You may also like

Leave a Comment