Home » Tjenestemenn vil fly til Skandinavia. Du blir kjent med grønn infrastruktur

Tjenestemenn vil fly til Skandinavia. Du blir kjent med grønn infrastruktur

by Catherine Monroe

132 du. PLN vil være kostnaden for å reise Konin-tjenestemenn til Skandinavia, finansiert av det norske fondet. I fire dager samler de erfaringer til gjennomføringen av prosjektet «Green City Corridors – Climate Awakening in Konin».

Sammen med partnerne i prosjektet «Grønne bykorridorer – en klimaoppvåkning i Konin» skal tjenestemenn fra Konin tilbringe fire dager i Skandinavia. I Norge, Sverige og Danmark vil de få erfaring som vil være til hjelp i gjennomføringen av prosjektet og vil delta på et opplæringskurs ledet av Norsk Forening for Grønn Infrastruktur. – Utveksling av erfaringer og beste praksis vil gi vår delegasjon kunnskap, opplæringsmateriell og veiledning om planlegging og utforming av grønn og blå infrastruktur (BCI) og løsninger utplassert i bymiljøet – informerte Aneta Vanjas, pressesekretæren til president Konin. I tillegg til opplæring bør tjenestemenn også besøke steder der prosjekter allerede er fullført.

Delegasjonen vil bestå av sytten personer. President Piotr Korytkowski, hans stedfortreder Paweł Adamów, Roman Jankowski – Leder for Institutt for utvikling og investeringer, Mariusz Kaczmarczyk – Leder for Institutt for byplanlegging og arkitektur, Anna Kaszkowiak-Sypniewska – Leder for Institutt for miljøvern, Grzegorz Pająk – Direktør for byveikontoret, Rafał Oblizajek, skal til Skandinavia – Leder for avdelingen for kommunal økonomi, Rafał Duchniewski – leder for presidentens kontor, tre funksjonærer fra forskjellige avdelinger, fem representanter for to polske prosjektpartnere fra universitetet of Life Sciences i Wrocław og den polske foreningen «Green Roofs» i ​​tillegg til en oversetter.

Turen vil koste 132 tusen. zloty. Pengene kommer fra prosjektet «Green City Corridors – Climate Awakening in Konin» finansiert av de norske fondene. Som forklart av Aneta Wanjas, bidro samarbeidet med den norske partneren til høy evaluering av søknaden og innhenting av midler fra byen. – Etter reglene som gjelder for søkere, krever et partnerskap en hensiktsmessig involvering av partene i gjennomføringen av prosjektet, for eksempel i form av faglig, organisatorisk og teknisk støtte. Opplæringen og studieoppholdet i de skandinaviske landene er et resultat av denne satsingen.

You may also like

Leave a Comment