Home » Totalt utelukker nye prosjekter i Russland, Engie øker gasskjøpene fra Norge

Totalt utelukker nye prosjekter i Russland, Engie øker gasskjøpene fra Norge

by Gunnar Garfors

Olje- og gasselskapet, som også er aktivt innen elektrisitets- og fornybar energisektoren, har imidlertid ikke tatt en like radikal avgjørelse som konkurrentene Shell og BP, som har valgt fullstendig ut av landet.

«TotalEnergies støtter omfanget og styrken av sanksjonene som er pålagt av Europa og vil implementere dem uavhengig av konsekvensene (som er under vurdering) for forvaltningen av sine eiendeler i Russland,» sa gruppen, ledet av Patrick Pouyanné, som «representerte Russlands militær aggresjon mot Ukraina» og «uttrykker sin solidaritet» med ukrainerne.

«TotalEnergies vil ikke lenger gi kapital til nye prosjekter i Russland,» la selskapet til, uten å spesifisere implikasjonene av denne beslutningen.

TotalEnergies er tilstede i Russland spesielt gjennom sin eierandel på 19,4 prosent i Novatek, hvis styreleder Leonid Mikhelson sies å være nær Kreml.

Engie, som var med på å finansiere gassrørledningsprosjektet Nord Stream 2, målet for amerikanske sanksjoner mot Russland etter offensiven i Ukraina, sa på slutten av dagen at den analyserte konsekvensene av denne situasjonen for gruppen.

Gruppen, som uttalte at den ikke hadde noen industriell virksomhet i Russland, spesifiserte videre at «nylig (…) har den økt [ses] Kjøp av gass av norsk opprinnelse og LNG.»

I følge EDFs siste referansedokument representerte Russland 24 % av EDFs påviste reserver og 17 % av den kombinerte olje- og gassproduksjonen i 2020. TotalEnergies er også involvert i store flytende naturgass (LNG)-prosjekter i landet (Yamal LNG og Artic LNG) ). 2), direkte og gjennom sin eierandel i Novatek.

I det samme dokumentet, publisert våren 2021, understreket gruppen at de tidligere sanksjonene som er pålagt Russland siden 2014, ikke påvirket virksomheten i landet «vesentlig», siden de franske myndighetene særlig hadde tillatt den å stanse sine aktiviteter på ulike oljemarkeder og gassfelt samt LNG-prosjekter.

I forkant av TotalEnergies og Engies kunngjøringer sa den franske økonomiministeren Bruno Le Maire tirsdag morgen at han snart vil møte Patrick Pouyanné og at det nå er et «fundamentalt problem» for vestlige selskaper å jobbe i Russland.

TotalEnergies-aksjen stengte ned 2,72 % og Engie-aksjen ned 13,19 %.

(Rapport av Bertrand Boucey, Benjamin Mallet og Matthieu Protard, redigert av Blandine Hénault)

You may also like

Leave a Comment