Home » Tredje runde med innsending av søknader om finansiering fra European Local Instrument – Regional Operational Program 2014-2020 er i gang

Tredje runde med innsending av søknader om finansiering fra European Local Instrument – Regional Operational Program 2014-2020 er i gang

by Thure Lindhardt

European Urban Facility (EUCF) er et EU-finansiert prosjekt som gir kommuner og lokale myndigheter støtte til å mobilisere investeringer i bærekraftig energi for å forbedre energieffektiviteten og øke fornybar energiproduksjon. Den tredje rekrutteringen startet 15. oktober i år. og varer til 17. desember i år.

I den nåværende (nest siste) EUCF-runden er 69 investeringskonsepter finansiert, det totale prosjektbudsjettet er 4,14 millioner euro. I de forrige utlysningene ble 30 investeringskonsepter fra 14 land (første utlysning) valgt ut, og 69 søkere fra 19 land som ble finansiert under den andre utlysningen sluttfører nå signeringen av kontrakten.

Hvilke prosjekter kan finansieres?

EUCF kan gi deg et tilskudd på 60 000. Euro for å lage investeringskonseptet for prosjekter som gir et betydelig bidrag til å utvide bruken av fornybar energi og forbedre energieffektiviteten i byer og lokalsamfunn. Målet med utviklingen av investeringskonseptet er å gjøre det lettere for kommunene å finne finansieringsmuligheter for prosjektet under forberedelse. Støttemottakerne plikter å bruke de tildelte midlene til aktiviteter som er nødvendige for å utarbeide investeringskonseptet, f.eks. Tilskuddet kan ikke direkte finansiere selve investeringen, men dekker kun kostnadene ved mobilisering av ressurser og tilgang til tjenester som fører til utvikling av et investeringskonsept, herunder for eksempel avlønning av ansatte og underleverandører.

Kvalifikasjonskriterier og konklusjoner

Søknader om EUCF kan sendes inn av lokale myndigheter (byer og kommuner) og deres formelle og uformelle foreninger, samt av lokale offentlige organisasjoner som samler lokale myndigheter og kommuner fra EUs medlemsland, EØS/EFTA-land – Island, Norge og Liechtenstein samt fra Storbritannia.

Søkere må levere en formelt godkjent klima- og energihandlingsplan, som setter klima- og energimål minst fram til 2020, samt en politisk satsing på utvikling av investeringskonseptet i form av en signert støtteerklæring til kommune/lokale myndigheter. myndighet eller andre politiske representanter med det relevante ansvaret.

Søknader kan sendes inn til 17. desember 2021 (17:00 CET). All informasjon om opptakskriteriene og den elektroniske søknadsprosessen finner du på offisiell rekrutteringsmelding eller på siden EUCF.

Mer informasjon og støtte

Arrangørene inviterer deg også til å lese opptaket fra det forrige webinaret for lokale myndigheter fra Polen. Sammendraget av den viktigste informasjonen i den polske versjonen finner du på nettsiden til den polske sammenslutningen av energibyer.

Du kan også kontakte den nasjonale eksperten på ce.poland@eucityfaciility.eu eller EUCF teknisk støtte hvis du har spørsmål om søknader.

EUCF

Som en del av Horisont 2020 – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – har European Urban Facility (EUCF) som mål å hjelpe europeiske lokale myndigheter og deres formelle og uformelle foreninger, samt lokale offentlige organisasjoner som samler lokale myndigheter og kommuner, til å utvikle investeringskonsepter i forbindelse med gjennomføringen av tiltakene fastsatt i handlingsplanene for bærekraftig energi og klima takket være personlig, rask og forenklet økonomisk støtte (på 60 tusen EUR) og teknisk støtte.

Det totale budsjettet til fasiliteten er over 12 millioner euro for mottakere valgt gjennom fire utlysninger av forslag. I den første runden, som fant sted i 2020, ble 1,8 millioner euro tildelt 30 mottakere. Den andre runden ble avsluttet i mai 2021 og det totale finansieringsbeløpet var 4,14 millioner euro.

Ytterligere informasjon og kontaktinformasjon finner du på nettsiden eucityfalicity.eu.

You may also like

Leave a Comment