Home » TVN Seven uten konsesjon fra Rikskringkastingsrådet? Scenariet er ikke utelukket

TVN Seven uten konsesjon fra Rikskringkastingsrådet? Scenariet er ikke utelukket

by Erlend Loe

  • Avslaget fra KRRiT mot lisensforlengelsen for TVN Siedem ville bety et stort økonomisk tap for Discovery-gruppen – den amerikanske eieren av alle TVN-stasjoner
  • – Unnlatelse av å gi lisensen vil utsette kringkasteren og dens eiere for betydelig skade, som de kan kreve fra statskassen – sier Onet, advokat for Discovery Group, Mikołaj Sowiński fra advokatfirmaet Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak
  • I et intervju med Onet påpeker parlamentsmedlem Robert Kwiatkowski, medlem av National Media Council, tidligere TVP-president, tidligere president i National Broadcasting Council, de alvorlige økonomiske og imagetap hele konsernet i tilfelle National Council ikke gi en lisens for TVN ut.
  • – PiS-myndigheten har «sløyd» andre institusjoner som bør kontrollere myndighetene deres. Det er en klimakatastrofe for investeringsklimaet i Polen, sier MP Kwiatkowski
  • Ytterligere informasjon finnes på Onets hjemmeside

TV i ett år TVN Siedem venter på en avgjørelse Nasjonalt kringkastingsråd (KRRiT) fornyer kringkastingslisensen. Nesten et og et halvt år – så lang tid – ventet TVN24 – også eid av det amerikanske Discovery-konsernet – på fornyelsen av KRRiT-lisensen, som ble ledet av tidligere PiS-politiker Witold Kołodziejski.

Til slutt, i september 2021, ga rådet TVN24-nyhetskanalen tillatelse til å fortsette kringkastingen. Samtidig indikerte det imidlertid i sin resolusjon at lederen av Rikskringkastingsrådet når som helst kunne sette i gang prosedyren for tilbakekall av konsesjon, da eierstrukturen til TVN-konsernet – ifølge rådet – reiser alvorlig tvil. Poenget er at det amerikanske selskapet Discovery har alle aksjene i denne og andre kanaler i TVN-gruppen.

Slike situasjoner – dvs. fjernsynseierskap i Polen av enheter utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU, Norge, Island og Liechtenstein) – bør elimineres ved endringen av kringkastingsloven som United Right vedtok like før jul. dvs. lex TVN. Det var kun rettet mot én enhet – TVN, som gjennomgår herskernes handlinger. Men – i motsetning til forventningene til den regjerende leiren – la president Andrzej Duda ned veto mot lex TVN, som forpurret planene om å kvitte seg med TVN fra Polen eller å overta stasjonen gjennom forretningsmenn tilknyttet myndighetene.

Alt i hendene på Rikskringkastingsrådet

Lisensen for TVN Siedem utløper 25. februar 2022, og som i tilfellet med TVN24, holder Rikskringkastingsrådet kringkasteren i mørket. Årsaken er at eierstrukturen til TVN, kringkasteren TVN Siedem, bør reise juridisk tvil. Selskapet til den amerikanske gruppen Discovery administreres av et selskap registrert i Nederland.

Resten av teksten er under videoen.

– Jeg kan ikke forestille meg en situasjon der National Broadcasting Council i henhold til loven vil nekte å fornye lisensen for TVN Siedem – sier Onet, advokat Mikołaj Sowiński, representant for Discovery-gruppen og advokat for selskapet Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak . – Unnlatelse av å gi konsesjon vil utsette kringkasteren og dens eiere for betydelig skade, som de kan kreve mot statskassen, understreket han.

– Fremfor alt ville et slikt avslag være i strid med loven. Vi må også huske gjennomført prosedyre vedrørende lisens for TVN24. I begrunnelsen for konsesjonsvedtaket for denne kanalen ble det uttrykkelig anført at Rikskringkastingsrådet ikke hadde funnet grunn til å nekte å gi konsesjon. Og TVN Siedem er i en absolutt analog situasjon, omstendighetene er identiske – antyder advokat Sowiński. Etter rettssikkerhetsprinsippet bør kringkasteren basere sine prognoser på hva rådet skal vedta på TVN Siedem, sier advokaten.

I forbindelse med rikskringkastingsrådets vedtak nr. 230/2021 (om fornyelse av konsesjon for TVN24), der rådets leder var forpliktet til å tilbakekalle konsesjonene til kringkastere som ikke ville tilpasse sitt eierskap til polsk lov , understreker advokat Sowiński at lederen av National Broadcasting Council (utnevnt av PiS Witold Kołodziejski) er juridisk bundet av lisensen gitt til en bestemt kringkaster. – Dersom den faktiske og rettslige situasjonen ikke er endret, kan ikke styrelederen pålegges å tilbakekalle en rettslig bindende bevilling. Dette vedtaket har etter min mening ingen rettskraft, slik vi informerte Rikskringkastingsrådet om i vårt brev – understreker han.

Det som imidlertid er sikkert, ifølge advokat Sowiński, er at forlengelsen av beslutningsprosessen i Rikskringkastingsrådet, som i tilfellet med TVN24, som ble tildelt konsesjonsforlengelsen i siste liten, selv etter ett år og en halv venting, bidrar ikke til investeringsatmosfæren i Polen.

– Det er høyst uønsket og ufordelaktig for ethvert selskap dersom en statlig myndighet ikke gir et selskap nødvendig konsesjon eller tillatelse uten klar hjemmel. Ingen bedrift tåler en slik usikkerhet – oppsummerer advokat Sowiński.

Robert Kwiatkowski: direkte og fatale konsekvenser

Det er klart at et mulig avslag fra National Broadcasting Council til å lisensiere TVN Siedem vil få umiddelbare og katastrofale konsekvenser for den polske avdelingen av hele Discovery-gruppen. Det faktum at nasjonalrådet har blitt så forsinket og fortsatt forsinker beslutninger på kanalene til denne gruppen har en negativ effekt, sier Onet-parlamentsmedlem Robert Kwiatkowski fra det polske sosialistpartiet, medlem av det nasjonale medierådet, tidligere medlem av National Broadcasting Council og også den tidligere presidenten for TVP.

– Et avslag på å fornye lisensen vil bety at verdien av sendetiden som tilbys annonsører av Discovery-gruppen, vil reduseres betraktelig, sammen med tap av bakkesending på en av kanalene. TVN Seven uten bakkenettkonsesjon vil bety at en betydelig andel av seerne som kun har tilgang til bakkenett-tv mister muligheten til å se den kanalen, sier han.

– Nå fungerer fjernsyn etter et enkelt prinsipp. Ved å selge sendetid til annonsører «selger» de dem også tilgang til et visst antall seere med visse egenskaper. Mangelen på en terrestrisk kanal i en slik pakke er et målbart og umiddelbart økonomisk tap for Discovery-gruppen i Polen – påpeker han. – For dersom kanalens distribusjonssystem må byttes fra bakkenett til digitalt, vil et visst antall seere ikke kunne se annonsørens produkt. Discovery Group i Polen vil rett og slett ha mye mindre å tilby – forklarer RMN-medlemmet.

Han understreket at dette ikke var det eneste tapet det amerikanske selskapet ville lide. – Når Discovery Group kjøper film- eller sportspakker, vil den oppgi antall distribusjonskanaler for disse filmene eller sportsbegivenhetene. Enkelt sagt viser det at takket være bakkebasert fjernsyn kan den vise en bestemt film til et større publikum. Jo flere av disse kanalene, jo bedre pris kan gruppen få for kostnaden for tilgang til seeren. Stor eller mer, kostnaden for å nå en seer er lavere enn med mindre kanaler – sier Kwiatkowski.

– En enkel regel som gjelder mange markeder ved kjøp: mange kanaler er billigere per kreditt enn å kjøpe for et mindre antall mottakere – forklarer han. – Med tapet av en av de svært viktige kanalene, bakkenettkanalen, måtte Discovery-gruppen i Polen betale mer for slike funksjoner eller sportspakker. Så han taper en gang til – understreker han.

– Vi må heller ikke glemme at avslaget fra National Broadcasting Council til å fornye TVN Siedems lisens ikke avslutter problemene til Discovery Polska-gruppen – sier MP Kwiatkowski. – Det kan tydelig ses at dagens myndigheter i Polen synes det er «vanskelig» å ikke skille seg ut med denne gruppen. Dette tapet er mindre målbart i forretningsmessige og økonomiske termer, men svært viktig når det gjelder bedriftens oppfatning og investeringsklimaet i Polen generelt. Eller rettere sagt, en total kollaps, en katastrofe for investeringsklimaet – understreker RMN-medlemmet.

«Loven i Polen går gjennom en prosess med oppløsning i dag. Vi har Bezhołowie»

– Hele angrepet på TVN, i likhet med angrepet fra forfatningsdomstolen eller den såkalte konstitusjonsdomstolen i fjor, på rettsordenen til EU undergraver fullstendig den lovlige trafikksikkerheten i Polen. På grunn av handlingene til det regjerende United Right, er loven i Polen for tiden i en oppløsningsprosess, jeg nøler ikke med å si det – understreket MP Kwiatkowski.

– Selv om amerikanerne vant lex TVN-saken i dag fordi president Andrzej Duda la ned veto, har ingenting endret seg i det lange løp, alt råtner fortsatt – understreker han. – Derfor vil enhver utenlandsk investor som ser på disse hendelsene lure på om han kan vinne med statsmaskinen som ble lansert i TVN-saken? Og er det verdt det for ham å investere i Polen i en slik situasjon? Det er tross alt mange andre land med større rettsstabilitet og større forutsigbarhet, sier RMN-medlem.

– For hver investor, spesielt en som jobber i lisensiert sektor – som fjernsyn eller telekommunikasjon – er forholdet til staten og dens myndigheter avgjørende. De skal være tydelige, entydige og uforanderlige, uansett hvem som har ansvaret – understreker han. – Vi er nå lovlig blyfrie.

Kwiatkowski påpeker at siden regjeringens begynnelse i 2015 har PiS sin taktikk vært å ta kontroll over andre institusjoner som teoretisk sett skal kontrollere makthaverne. – PiS overtar det og «rømmer ut». Slik har det vært med Grunnlovsdomstolen, slik har det vært med TVP, og slik er det i økende grad med Høyesterett. Neste på listen over «eviscerations» er uavhengige lokale myndigheter, som PiS har til hensikt å samle inn nesten PLN 150 milliarder som en del av Polen-avtalen. Så mye kan de tape de neste 10 årene dersom det nye regelverket trer i kraft i januar 2022 – sier han.

– Vi har et skadet forhold til EU, et alvorlig skadet rykte til amerikanerne etter tiltalen mot lex TVN, og jeg frykter vi vil ha flere scener av samme konflikt over denne fjernsynet. PiS-utslettelsesmaskineriet vil slite ned de hittil uavhengige institusjonene, inkludert media. Samtidig vil makthaverne rope at de blir skadet og angivelig angrepet fra alle kanter – understreket parlamentsmedlem Kwiatkowski. – Vår oppgave, hele opposisjonens oppgave, er å kjempe for at denne PiS-destruksjonsmaskinen skal slipe så sakte som mulig. Inntil det forhåpentligvis blir stille og stopper – det legger seg opp.

(mt)

You may also like

Leave a Comment