Home » UBS overtar Credit Suisse. Hva er det neste for pengene mine?

UBS overtar Credit Suisse. Hva er det neste for pengene mine?

by Gunnar Garfors

Den sveitsiske befolkningen er svært bekymret. Etter overtakelsen av Credit Suisse av UBS dukker det opp flere og flere spørsmål. Noe å bekymre seg for?


Hvor sikkert er innskuddet mitt?

Bankkonti er inkludert i bankens balanse, så ved insolvens er det fare for mislighold. Imidlertid kan investorer nå regne med milliarder i sikkerhet fra nasjonalbanken og staten.

Finansekspert Florian Schubiger understreker at ikke bare selve kapitalen er viktig, men også signalene fra den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) som tror på fremtiden til den nye banken.

Så hvis SNB gir forsikringer om at alt går i riktig retning, vil mange innskytere stole på disse forsikringene og bli kunder i den nye banken. «Knapt noen investering i det sveitsiske finansmarkedet nyter mer tillit enn SNB,» understreker Schubiger.

Hva med innskuddet mitt?

Slike konti føres utenfor bankens balanse. Derfor, ved banksvikt, blir de ikke berørt.

Hvordan går det med boliglånet mitt?

Med full overtakelse av Credit Suisse av UBS, vil ikke mye endre seg i boliglån. Disse vil bli overført til UBS og videreført som før.

Hva skjer med min tredje søyle?

Tredje pilar-eiendeler overføres til UBS slik at innskyter fortsatt har tilgang til dem. Generelt er eiendeler i 3a-kontoer svært godt beskyttet. Enda bedre enn sparekontoer.

Hva er det neste for Credit Suisse-aksjen?

I henhold til avtalen mellom bankene skal UBS betale rundt 2 milliarder CHF i egne aksjer for sin konkurrent. CS-aksjonærer vil dermed motta én UBS-aksje for hver 22,48 CS-aksjer. Dette tilsvarer ca 76 rapper per CS-handling. Dette er store tap for investoren.

Hva skjer med min personlige rådgiver?

Det er anslått at 10.000 arbeidsplasser vil gå tapt som følge av overtakelsen. USB og CS er aktive i lignende forretningsområder, spesielt i Sveits. Dette gir dobbeltjobber, slik at permitteringer må påregnes.

Kan jeg fortsatt gjøre overføringer?

Transaksjoner på husleie, lønn og forsikringspremie er garantert fordi alle bankens tjenester er tilgjengelige for kundene til enhver tid.

Vil kassaapparater, minibanker og nettbank fortsatt være tilgjengelig?

Kasseapparater, minibanker, nettbank, debet- og kredittkort vil også være tilgjengelig uten avbrudd.

Foto: Tiia Monto/Wikimedia Commons

Kilde: srf

You may also like

Leave a Comment