Home » Ulver i Norge. Slakte av en truet art! – Kronika24.pl

Ulver i Norge. Slakte av en truet art! – Kronika24.pl

by Catherine Monroe

Slaktingen av ulv i Norge har startet.

Retten i Oslo godtok ikke søksmålet, blant annet av WWF Norge og andre naturorganisasjoner. Det største drapet i dette landets historie vil ikke bli stoppet. Nesten umiddelbart etter dommen ble det skutt 9 ulver på en dag! Nå er parringssesongen i gang. Dette er en enestående situasjon.

Allerede er 13 av 38 ulver som bor i Norge skutt! Regjeringen der planlegger å drepe 28… Bare 34-38 ulver lever i Norge, og 22-25 ulver lever på hver side av den norsk-svenske statsgrensen.

Handlingen til den norske regjeringen og dommen fra den lokale retten er et tungt slag for den skandinaviske naturen. Selv om ulv er en truet art i Norge, ønsker regjeringen å drepe over halvparten av dem! Ni ulver er allerede drept på én dag i det som er kjent som «ulvesonen» der dyr får avle. Denne enklaven, som bare utgjør 5 % av Norges areal, bør gi et skjermet tilfluktssted for disse rovdyrene.

– Avgjørelsen fra domstolen i Norge er uforståelig for oss fordi den skandinaviske ulvebestanden er liten og derfor vil det være et stort tap for muligheten til å opprettholde en levedyktig bestand av denne arten i dette området. Det oppstår også stor tvil av at skytingen fant sted i de såkalte «ulvesonene», hvor disse rovdyrene tidligere var fredet og kunne formere seg – forklarer Stefan Jakimiuk, ekspert på naturvern ved WWF Polska

Politikere vil skyte, er retten enig

Retten i 2020 fant den norske regjeringens begrunnelse utilstrekkelig til å suspendere ulvens strenge beskyttelse. Dommen slo da fast at vedtaket om skyting brøt med naturvernloven. Det førte til at den norske regjeringen ikke ga tilstrekkelige grunner til å gjøre unntak fra det strenge vernet av ulv. Til tross for dette bestemte myndighetene seg for å ignorere rettens dom og planla den største ulvejakten i dette landets historie. Gjennomføringen av denne beslutningen bør finne sted tidlig i 2022. Den er midlertidig suspendert på grunn av en klage fra WWF Norge og andre naturorganisasjoner. Dessverre forsvarte ikke retten denne gangen den truede arten og tillot skytingen.

Truet med utryddelse eller skutt?

Ulven er fortsatt oppført som kritisk truet i Norsk rødliste for arter, som publiseres i slutten av 2021 og oppdateres hvert 6. år.

Karoline Andaur, direktør i WWF Norge, kommenterer:

– I dag avlives ulv kun fordi de er en del av Norges dyreliv, selv om de lever i en «ulvesone» – et område der myndighetene tidligere hadde bestemt at ulv skal gis et spesielt strengt vern.

politikk, ikke vitenskap

Skandalevedtaket skyldes Norges politiske mål om å ha ca 4-6 ulvegrupper i en liten såkalt «ulvesone» som utgjør 5 % av norsk territorium. Men som praksis viser, kan ikke utryddelsestruede ulv regne med sikkerhet heller her. Regjeringen satt inn i fjor høst har satt seg som mål å ytterligere redusere antallet store rovdyr i landet. Skuddet er ment å eliminere konflikter knyttet til ulveforvaltning ved å holde antallet av disse rovdyrene på avtalte nivåer.

En regjering som ikke kan telle dreper blindt!

Ifølge Foreningen Våre Rovdyr viser de siste dataene om tilstanden til ulvene i Norge at kun 34-38 ulver lever i Norge, mens de resterende 22-25 ulvene lever på hver side av den norske og svenske staten. grense. Det er et katastrofalt lavt tall. Ifølge naturforskere kan beslutningen om å skyte i den såkalte ulvesonen bety at en uforholdsmessig stor del av befolkningen i Norge vil dø. Organisasjonen hevdet at slike beslutninger kan bety at Norges ulvebestand aldri vil komme seg fra kritisk truede nivåer. Retten godtok ikke disse argumentene. På grunn av beslutningene som tas av politikerne bak skrivebordet, kan Norge uopprettelig miste ulven – et viktig element i økosystemet.

* Rødliste over truede arter i Norge: https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/2251
(WWF)

You may also like

Leave a Comment