Home » Utvid samarbeidet med Norge innen reisestipend. Utlysningen av søknader til neste utgave av konkurransen – PAED er nå åpen

Utvid samarbeidet med Norge innen reisestipend. Utlysningen av søknader til neste utgave av konkurransen – PAED er nå åpen

by Gunnar Garfors

22. mars 2023

22 starte igjen i marsOval Travel Grants, en konkurranse arrangert av det polske byrået for næringsutvikling med støtte fra det norske fondet med et totalbudsjett på PLN 35.000. Euro. Den er rettet mot klynger og institusjoner i næringsmiljøet som er aktive i internasjonalt samarbeid for økonomisk utvikling eller innovasjon. Målet med programmet er å utvikle bilateralt samarbeid mellom disse enhetene og organer etter norsk lov ved å delta på et studiebesøk.

8. mars annonserte det polske byrået for bedriftsutvikling (PARP) neste søknadsrunde for reisestipendkonkurransen. Programmet fokuserer på å styrke det bilaterale samarbeidet mellom klyngekoordinatorer eller næringsmiljøinstitusjoner og norske juridiske personer ved å delta på et studiebesøk. Maksimal medfinansiering tilgjengelig i konkurransen for en enkelt institusjon er EUR 3500.

Midlene kan brukes til å finansiere en forretningsreise til utlandet (maksimalt 2 800 EUR) eller kjøp av billetter til en messe eller konferanse for inntil to personer (maksimalt 700 EUR).

– Reisestipend er ikke bare økonomisk støtte, men også en mulighet til å få nye erfaringer og knytte verdifulle kontakter som fører til nye ideer og enda tettere samarbeid med utenlandske partnere. Initiativet vi lanserer i dag takket være norske midler er en god retning for bedrifter med fokus på å styrke polsk entreprenørskap og innovasjon. Klyngekoordinatorer eller næringsmiljøorganisasjoner kan få inntil 100 % midler for å delta på et studiebesøk, noe som betyr at de ikke trenger å bidra med egne bidrag. Jeg oppfordrer deg til å sette deg inn i detaljene rundt rekruttering og søke om midler – sa han Darius Budrowski, PPresident for det polske byrået for bedriftsutvikling.

Hvem kan søke om tilskudd?

Mottakerne av konkurransen kan være klyngekoordinatorer eller organisasjoner i forretningsmiljøet.

En klyngekoordinator er et næringsutviklings- eller innovasjonsbyrå som organiserer og oppmuntrer til utvikling av interaksjoner, forbindelser og internasjonalt samarbeid i en klynge med minst 30 medlemmer og representerer denne klyngen eksternt.

En virksomhetsmiljøenhet er definert som en enhet som arbeider for økonomisk utvikling eller innovasjon, som har minst 30 medlemmer og organiserer og stimulerer utviklingen av interaksjoner, forbindelser og internasjonalt samarbeid mellom disse medlemmene i en eller flere relaterte og støttende sektorer av økonomien disse medlemmene i eksterne relasjoner ved å opptre på en ideell eller ideell måte eller ved å disponere overskudd til lovbestemte formål.

Utlysningen varer fra 22. mars til 14. april 2023.

Detaljert informasjon om reisestipendkonkurransen finner du på PARP-nettstedet.

Utlysningen om støtte til etablering av partnerskap er finansiert av Det bilaterale samarbeidsfondet under den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og EØS-finansieringsmekanismen 2014-2021.

EØS og Norge_Tilskudd

You may also like

Leave a Comment