Home » Uvanlig funn i Norge. «Teksten refererer sannsynligvis til en kvinne …»

Uvanlig funn i Norge. «Teksten refererer sannsynligvis til en kvinne …»

by Gabriel Scott

I følge Kulturhistorisk museum i Oslo, radiokarbondatering viser at graven i Loch z runestein den er fra 1-250 e.Kr

«Ny innsikt i utviklingen av runeskrift»

Vi trodde de første runesteinene dukket opp Norge og Sverige på 400- eller 500-tallet e.Kr., men det ser nå ut til at de kan være eldre og laget på Jesu Kristi tid – Understreking Professor Kristel Zilmer fra Kulturhistorisk museum.

Ifølge eksperten er funnetgir ny innsikt i utviklingen av runeskrift og dens bruk i tidlig jernalder. Inskripsjonen «idiberug» er synlig på steinen. Teksten viser sannsynligvis til en kvinne som heter Idibera, og inskripsjonen kan bety «for Idibera». – mener prof. Zilmer.

Lang datering av funnet

Begravelse med en runebit oppdaget i Hole høsten 2021 arkeologisk arbeid på kirkegården fra jernalderen, utført i forbindelse med utbygging av jernbane- og veiinfrastruktur. Funnet har vært datert siden.

I Skandinavia flere tusen steinblokker med runeinnskrifter har overlevd, men mest fra vikingtiden. I Norge kun rundt 30 runesteiner fra romertiden og folkevandringstiden (opptil ca. 550) er funnet.

Den eldste runesteinen i verdenoppkalt etter stedet der den ble funnet Swingerudsteinengjøres tilgjengelig for besøkende på Kulturhistorisk museum Oslo fra 21. januar.

You may also like

Leave a Comment