Home » Valutakursene eksploderer! Nye høydepunkter… Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene

Valutakursene eksploderer! Nye høydepunkter… Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene

by Gunnar Garfors

bilde Sjekk prognoser for franc, krone, euro, pund, dollar

Pengepolitisk råd vedtok å holde renten uendret. Referanserenten er derfor fortsatt 6,75 %. Beslutningen kom litt overraskende på markedet og oss (konsensus: 7,00 %, BNP Paribas: 7,25 %), selv om mange analytikere sa at rådet kunne la renten være uendret igjen. I forkant av gårsdagens møte antok vi at Polens nasjonalbanks nye inflasjonsprognose ville indikere økt risiko for at inflasjonen avviker fra NBPs inflasjonsmål (2,5 % +/- 1 prosentpoeng) på mellomlang sikt, noe som får MPC til å gjøre det trekke opp valutakursen.

Du kan være interessert i: Se hvor mye vi betaler for store valutaer i desember

Valutakursen NOK/PLN så en sterk oppadgående trend i månedsskiftet februar/mars, som var et resultat av samtidig svekkelse av den polske zlotyen (bekymringer om den geopolitiske situasjonen) og styrkingen av den norske kronen (støttende, høyere oljepris) . . Dette brøt 2021-høyden på 0,48 og nådde det høyeste nivået siden tidlig i 2017. Igjen, siden midten av april har vi hatt å gjøre med en gradvis svekkelse av den norske valutaen og NOK/PLN-kursen nådde årets laveste nivå på rundt 0,44. .

Juli og august var imidlertid preget av fornyet kronestyrking, noe som samsvarte med Norges Banks beslutning i juni som økte pengekostnaden med 50 basispunkter, mer enn markedets forventninger på 25 basispunkter. Det var også en økning i tilsvarende omfang i august og september. Vi forventer at referanserenten i Norge når 2,75 % innen utgangen av dette året. Samtidig varslet den norske sentralbanken at de vil øke salgskursen til NOK 4,5 milliarder per dag i oktober på grunn av høyere energipriser, spesielt gass.

Valutakursene eksploderer!  Nye høydepunkter... Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene - 5

Dette kan resultere i en kortsiktig devaluering av den norske valutaen (vi observerte denne prosessen i slutten av august/september), men på lengre sikt forblir vi optimistiske og anslår EUR/NOK-kurser på 9,50 innen utgangen av dette året og 9,20 innen utgangen av neste år. Ovenstående antyder at NOK/PLN-kursen er rundt 0,53 ved slutten av året. Den antatte styrkingen av NOK ​​er basert på at valutaen fortsatt opplever svært gode makroøkonomiske forhold til fordel for kronen på grunn av min. Dette skyldes de økte prisene på energiråvarer og Norges tilhørende meget gode handelsbalanse.

Du kan være interessert i: Valutakursene har krasjet! Dette er de laveste verdiene siden 1985

Resten av artikkelen er under videoen

I andre halvdel av august fortsatte USD/TRY-valutaparet å styrke seg, noe som fortsatte i september da kursen nådde et nytt høydepunkt rundt 18,78, som er et høyere nivå enn nivået nådde i desember 2021. og dermed setter siste ATH. Prisene har svingt i området 18.50 – 18.75 siden begynnelsen av oktober. I tillegg til styrkingen av den amerikanske dollaren på grunn av de forventede ytterligere renteøkningene og rentene, ble økningen i USD/TRY påvirket av ytterligere svekkelse av den tyrkiske valutaen på grunn av den pågående geopolitiske risikoen i regionen på grunn av krigen i Ukraina (så langt har Tyrkias utenrikspolitikk vært en balanse mellom Vesten og Russland – Tyrkia er en del av NATO) og den forverrede tilstanden i Tyrkias økonomi.

Valutakursene eksploderer!  Nye høydepunkter... Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene - 1

Tyrkias valuta er også hjulpet av den vanskelige økonomiske situasjonen, med en arbeidsledighet på 9,6 %, et vedvarende underskudd på driftsbalansen og ytterligere økende inflasjon, som for tiden er på over 83 %. Uavhengig av dette har den tyrkiske sentralbanken latt styringsrenten være uendret på 14,0 % siden desember 2021 og begynte å kutte den i august. Styringsrenten ble satt til 12,0 % i september og 19,0 % i august 2021. De ovennevnte tiltakene forblir ekstremt uforståelige for utenlandske investorer og er i strid med allment aksepterte metoder for å motvirke svekkelse av penger. På den annen side støttes nedgangen i USDTRY-kursen av den forventede svekkelsen av amerikanske dollar. Imidlertid kan opprettholdelsen av en ukonvensjonell pengepolitikk og inngrepene fra president Erdogan til slutt nøytralisere denne faktoren.

Du kan være interessert i: Valutaapokalypse! Valutakursene for yen, lira og polske zloty svinger langs bunnen

Valutakursene eksploderer!  Nye høydepunkter... Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene - 2

Ytelse og nåværende FOREX-prognoser

Sjekk hvor mye du kan betale i franc, dollar, euro, norske kroner og pund

Valutakursene eksploderer!  Nye høydepunkter... Sjekk ut prognosene for Franc (CHF), Krone (NOK), Euro (EUR), Pund (GBP) og Dollar (USD) og se hvor mye du kan betale for disse valutaene - 3

You may also like

Leave a Comment