Home » Vi kjenner navnene på de to første LNG-skipene i PGNiG-charteret

Vi kjenner navnene på de to første LNG-skipene i PGNiG-charteret

by Thure Lindhardt

På sidene til marineportalen var vi de første til å informere polske medier om forberedelsene til PGNiG for befraktning av LNG-tankere og tilhørende markedsundersøkelser. I dag avslører vi navnene på de to første skipene.

Vi vil minne deg om at den første informasjonen om tilstedeværelsen av PGNiG i markedet som et prospekt for charter av gasstanker – som rapportert av uoffisielle meglerkilder – dukket opp i månedsskiftet juni / juli 2019.

Etter en rekke aktiviteter knyttet til markedsundersøkelser, anskaffelsen av en konsulent for sjøtransportprosjektet av PGNuG og forberedelsene til charter av skip for LNG-transporten, ble det kjent fra uoffisielle kilder i begynnelsen av mars 2020 (PGNiG reagerte ikke på dette tidspunktet Forespørsler) Informasjon om at minst tre redere er nominert som skal levere LNG-tankere til behovene til PGNiG etter en anbudsprosess. På det tidspunktet ble rederne av Maran Gas Maritime fra Hellas, Hyundai LNG Shipping fra Sør-Korea og Knutsen OAS Shipping fra Norge utpekt som gjenværende i spillet for PGNiG-kontrakter (charter) i denne fasen. Det kunne ha vært andre enheter på «shortlisten» den gang, men ingen andre navn kom opp.

Til slutt, i begynnelsen av november 2020, dukket den første offisielle informasjonen fra PGNiG om de leide gasstankerne opp – om den første charterkontrakten som allerede var inngått. Det ble da meldt at to moderne tankskip skal settes i drift i 2023 og at det norske selskapet Knutsen OAS Shipping valgt ut i anbudet skal levere og vedlikeholde skipene.

I henhold til kontrakten med Knutsen OAS Shipping er chartertiden på begge skipene 10 år med opsjon på forlengelse. Hva slags skip det er – har vi informert om i tidligere materialer.

I slutten av juli 2021 dukket den offisielle informasjonen om charter av ytterligere skip opp. PGNiG Supply & Trading (PST) har ifølge deres opplysninger inngått en charterkontrakt for to LNG-tankere – også med rederiet Knutsen OAS Shipping.

Blokkene bygges spesifikt for behovene til PGNiG Group (dvs. for PGNiG charter som med de to første blokkene) og skal etter planen settes i drift i første halvdel av 2024. PST vil være din eneste bruker i 10 år med mulighet for fornyelse.

For det tredje og fjerde skipet som er innleid av PGNiG von Knutsen og det første paret, er den norske rederen ansvarlig for å overlevere, bemanne og vedlikeholde den teknisk perfekte tilstanden til skipene i hele kontraktsperioden. Det vil være kommersiell kontroll av enhetene på PST-siden.

Alle de fire gasstankene som er innleid av PST vil være på 174.000 kubikkmeter. Kubikkmeter, som gir mulighet til å laste ca 70.000. Tonnevis med flytende naturgass. Det betyr at hvert tankskip kan frakte en drivstofflast på rundt 100 millioner kubikkmeter. gassformig naturgass.

Rundt midten av august i år dukket det opp uoffisiell informasjon i meglermiljøet om PGNiGs søk etter sin femte utleieenhet.

Den 30. august 2021, ved Ulsan-verftet til det sørkoreanske konsernet Hyundai Heavy Industries, startet den formelle byggingen av den første LNG-charteret av PGNiG, bestilt av det norske rederiet Knutsen OAS Shipping AS i oktober 2020, altså det første stålet. kuttet for bygging av ett skip av skipsbyggingssymbolet for konstruksjon 3243.

Med tanke på bestillingen og byggingen av nye skip av den norske rederen spesielt for charterbehovet til PGNiG, dukker det opp et spørsmål som nok vekker nysgjerrigheten hos ikke bare shipping- og shippingentusiastene: Hva blir de «polske» Knutsen gassskipene til? … Vi kjenner navnene på de to første av de fire gasstankerne som allerede er chartret av den polske importøren av flytende naturgass.

Spekulasjoner og antagelser kan være basert på tidligere skikk fra rederiene angående navnene på charterskipene. Generelt er det to modeller som dominerer i skipsfarten: Skipet forblir i eiers farger og med eget selskap, som er tradisjon eller sedvane, uavhengig av om det gis for langtidsbefraktning. Alternativt kan skipet – så lenge befraktningskontrakten varer – godta et befraktningsnavn valgt av oppdragsgiveren, dvs. befrakteren. I noen tilfeller fortsetter «tilpasningen» av skipet etter befrakterens ønsker. Skipet får ikke bare navnet knyttet til charteret, men også farger eller andre tegn på «tilhørighet» – for eksempel handelsnavnet til det innleide skipet på sidene av skipet eller – en rederlogo på skorsteinen.

Det er ikke kjent hvilke farger Knutsens skip, som ble bygget for å gjennomføre charterkontrakten med PGNiG, vil ha, men vi kjenner navnene på de to første skipene.
Månedsmagasinet «Polska na Morzu», hvis neste nummer nå kommer i pressesalongene, og informasjonstjenesten PortalMorski.pl er de første mediene som avslører navnene på to gassoperatører, en rekke skip bygget av Knutsen OAS for PGNiG charter.

De fleste av Knutsens gasstankere er tilknyttet hans spanske selskap Knutsen OAS España SI. Det spanske selskapet, stiftet i 2004, driver hovedsakelig med kommersiell service av store Knutsen LNG-skip og bemannet ledelse av skip som opererer i det norske rederiets flåte under spansk flagg.

Nesten alle gasstankere i Knutsens flåte har det i andre del av navnet. I første del er nesten alle navn oppkalt etter spanske byer, f.eks. Barcelona, Bilbao, Cadiz, La Mancha, Sevilla hvis Valencia. Jeg antar at bare tre enheter bryter ut av dette mønsteret – denne Chris Iberica, Chris Burke Adriano Knutsen og et lite gasstankskip (en av de første i verden som ble bygget som en «Small Scale LNG Carrier») Chris pioner.

De «spanske» navnene i Kntutsens LNG-flåte dukker opp uavhengig av om den norske rederen driver skipet kommersielt eller har bestilt skipet for en langtidsbefraktning. Og blant kundene som charter skipene sine lenger, har Knutsen selskaper som Gasnor AS, Iberdrola Generacion Espana, Repsol SA, Enel Global Trading SpA, Gas Natural SDG SA og Shell Group (STASCO – Shell International Trading & Shipping.) . Co Ltd).

Når det gjelder skip som skal leies av «polsk» – PGNiG, brytes imidlertid Knutsens praksis med å gi bensinstasjoner «spanske» navn.

Så hva blir navnene på de to første LNG-tankskipene chartret av en polsk blå drivstoffimportør?
Navnet ble gitt til den første enheten med skipsbyggingsskrognummeret Hyundai Ulsan 3243, byggingen av denne startet 30. august i år Lech Kaczynski.
Det andre av fire skip chartret av PGNiG og bygget i Korea skal navngis Grażyna Gęsicka.
Begge var blant ofrene for den polske regjeringens flyulykke Tu-154M 10. april 2010 i Smolensk på vei til 70-årsdagen for Katyn-massakren.

Lech Kaczyński var en av de viktigste politiske initiativtakerne, talsmenn og implementere av polsk politikk for å forbedre energisikkerheten, diversifisere energiforsyningen og oppnå uavhengighet fra Russland i denne forbindelse.
Konseptet for bygging av en LNG-importterminal i Świnoujście ble presentert 22. mai 2006 av president Lech Kaczyński under møtet i det nasjonale sikkerhetsrådet.

Først av alt er det uoffisielt kjent at de to første skipene i PGNiG-charteret vil føre fransk flagg. Siden navnet på skipet ikke kan inneholde tegn som ikke tilhører alfabetet til flaggstaten hvis register skipet er oppført i, har de offisielle navnene på de første skipene chartret av PGNiG mest sannsynlig formen: Lech Kaczynski og Grazyna Gesicka.

Lech Kaczynski (1949-2010) – Republikken Polens president 2005-2010, aktivist for den politiske opposisjonen under PRL-perioden, president for det øverste revisjonskontoret 1992-1995, justisminister og statsadvokat i regjeringen til Jerzy Buzek 2000- 2001 President i hovedstaden Warszawa i årene 2002-2005; Medstifter av partiet Lov og rettferdighet og dets første president (2001-2003), senator i den første valgperioden (1989-1991) og medlem av Sejm i den første og fjerde valgperioden (1991-1993, 2001-2002) ).

Grażyna Gęsicka (1951-2010) – Polsk sosiolog og politiker, PhD i humaniora, minister for regional utvikling i regjeringene til Kazimierz Marcinkiewicz og Jarosław Kaczyński, medlem av Sejm for sjette periode.

PBS (PortalMorski.pl), rel (PGNiG), fra media

Grażyna Gęsicka
Grażyna Gęsicka
Grażyna Gęsicka

You may also like

Leave a Comment