Home » Vi klarte å fullføre en Leopard 2A4 bataljon for Ukraina – Redakcja Polska

Vi klarte å fullføre en Leopard 2A4 bataljon for Ukraina – Redakcja Polska

by Gabriel Scott

Tirsdag og onsdag deltok Błaszczak på et møte med NATOs forsvarsministre. Under konferansen etter onsdagens møte viste han til spørsmålet om tankinnkjøpsvirksomhet leopard 2 for Ukraina. – Vi snakket om koalisjonen av tankgivere leopard 2. Jeg vil si at vi har fullført bataljonen leopardat 2A4; det var oppgaven jeg satte meg og det var en suksess. Opptil 14 tanker leopard, levert av Polen, fikk selskap av Norge med 8 stridsvogner, Canada med 4 stridsvogner og Spania med 4 til 6 stridsvogner. Finland vil også delta i dette prosjektet som donor av stridsvogner for å støtte stridsvognbataljonen, sa sjefen for det nasjonale forsvarsdepartementet.

Han understreket at ukrainske mannskaper for tiden blir trent i Polen for disse stridsvognene, med deltagelse av instruktører fra Canada og Norge.

Błaszczak bemerket også at møtet fant sted «halvveis» mellom forrige julis NATO-toppmøte i Madrid og Vilnius-toppmøtet som var planlagt til juli i år. – Vi ble enige om detaljene, som skal finpusses av den militære delen, og jeg håper at de blir vedtatt i juli – sa han.

Han la til at han har sluttet seg til flere NATO-initiativer. Han viste til et initiativ knyttet til «bygging av felles bevæpningsleirer – vi er interessert i å bygge slike leire. (…) Det andre initiativet gjelder utveksling av informasjon fra satellitt-rekognosering – dette er også viktig i den situasjonen Europa befinner seg i» – bemerket han.

Błaszczak la til at NATO bør fokusere på å styrke væpnede styrker og deres interoperabilitet. Jeg påpekte at 2 % BNP allokert til forsvar er minimum, og målet bør være mye høyere – han forklarte, og la merke til at «mange stemmer delte denne oppfatningen».

På spørsmål om mulig levering av moderne kampfly til Ukraina, sa visestatsministeren i Republikken Polen at det ikke var noen nye uttalelser om saken. – Samtale om jagerfly fant sted i går (tirsdag). Vi får se hvordan denne prosessen går videre. Polen har for få moderne kampfly til å delta i et slikt program. For vi har bare 48 F-16. (…) Det er land som har et stort antall av disse flyene, så vi støtter denne ideen – understreket han.PAP/far

You may also like

Leave a Comment