Home » Vil de tvinge deg til å jobbe i Norge til du er 70?

Vil de tvinge deg til å jobbe i Norge til du er 70?

by Gabriel Scott

Noen arbeidstakere i Norge kan måtte jobbe til fylte 70 år før de kan gå av med pensjon og vil ikke kunne kreve statlig pensjon før fylte 65 år, ifølge nye forslag fra Pensjonskommisjonen torsdag.

Pensjonsutvalget skal om kort tid legge fram en rapport om de foreslåtte endringene i pensjonssystemet. Kommisjonens leder sa at pensjonsalderen burde heves.

Gjeldende pensjonsalder i Norge er 67 år og du kan få pensjon fra fylte 62 år. Pensjonskommisjonen har imidlertid foreslått å heve pensjonsalderen til 70,5 og folkepensjonsalderen til 65,5.

Å heve aldersgrensen er mer økonomisk bærekraftig, flere ville jobbe lenger, sa komitéleder Kristin Skogen Lund til allmennkringkasteren NRK.

Komiteens leder sa at pensjonsforslagene neppe vil spare statlige penger, til tross for løfter fra den nåværende regjeringen om å kutte kostnader i valget.

mw, den lokale.nr

You may also like

Leave a Comment