Home » Vil de tvinge deg til å jobbe i Norge til fylte 70 år?

Vil de tvinge deg til å jobbe i Norge til fylte 70 år?

by Gabriel Scott

Noen arbeidstakere i Norge kan måtte jobbe til fylte 70 år før de kan gå av med pensjon og vil ikke kunne kreve statlig pensjon før 65 år, ifølge et nytt forslag fremmet av Pensjonsutvalget torsdag.

Pensjonsutvalget vil om kort tid redegjøre for de foreslåtte endringene i pensjonssystemet. Utvalgets leder sa at pensjonsalderen burde heves.

Gjeldende pensjonsalder i Norge er 67 år og du kan begynne å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Pensjonskommisjonen har imidlertid foreslått å heve pensjonsalderen til 70,5 år og å heve alderen for uttak av statlig pensjon til 65,5.

Å heve aldersgrensen er mer økonomisk bærekraftig, flere ville stå lenger i jobb, sa komitéleder i allmennkringkasteren NRK, Kristin Skogen Lund.

Kommisjonens leder sa at pensjonsforslagene neppe vil spare regjeringen penger, til tross for den nåværende regjeringens kunngjøring om valgkostnadskutt.

mw, den lokale.nr

You may also like

Leave a Comment