Home » Vindenergikonferanse «WindWorks. Rethinking Energy» – Latvia – Nyheter – TVNET

Vindenergikonferanse «WindWorks. Rethinking Energy» – Latvia – Nyheter – TVNET

by Gunnar Garfors

Klokken 10.15 Dan Jørgensen, Danmarks minister for klima, energi og offentlige tjenester

Klokken 10.20 Tom Nabers, styreleder i Wind Energy Association

Diskusjonsmoderator: Reinis Āboltiņš, RTU.

1. Diskusjon

Tid: 10.25

Diskusjonstema: Grenseoverskridende samarbeid for å oppnå klimanøytralitet

EUs bidrag til å oppdatere klimaendringene de siste fem årene har vært betydelig gjennom utviklingen av ulike strategier, planer og konkrete tiltak for å redusere CO2-utslipp. Blant de mest relevante policydokumentene er den mye omtalte EU-planen Fit for 55, som ser for seg stadig mer aktive tiltak fra EUs medlemsland for å redusere CO2-utslipp, men også gjensidig samarbeid og koordinering. For eksempel innen havvindenergi har Latvia og Estland gått sammen om å bygge Elwind havvindpark i fellesskap, som vil være et verktøy for å øke andelen fornybar energi i begge land. Den første paneldiskusjonen på WindWorks: Rethinking Energy vil fokusere på vindenergiaspekter som prosjektfremdrift, potensielle hindringer, Elwind som en pioner innen grenseoverskridende samarbeid og inspirasjon for hele Østersjøregionen og andre EU-medlemsstater.

Paneldeltaker:

  • Edijs Šaicāns, visestatssekretær for energi i økonomidepartementet
  • Mette Cramer Buch, seniorrådgiver, Danish Energy Agency, Global Cooperation Center
  • Timo Tatar, det estiske departementet for økonomi og kommunikasjon, visegeneralsekretær for energi og mineraler
  • Andris Ķēniņš, departementet for miljøvern og regional utvikling, visestatssekretær for miljøvern
  • Hannah Mary Goodlad, Equinor, utviklingssjef for Østersjøregionen

2. Diskusjon

Tid: 11.25

Diskusjonstema: Garanterer havvind lave strømpriser?

I 2021 opplevde Europa en enestående energikrise av geopolitiske og miljømessige årsaker, noe som førte til rekordhøye strømpriser over hele verden, ofte på grunn av lav vindenergiproduksjon og ressursuforutsigbarhet. Det er imidlertid klart at land med mer installert vindenergikapasitet er mindre utsatt for høye energipriser og virkningen av politiske beslutninger. Så hva er regelmessighetene mellom vindenergi og prisen på elektrisitet? Vil øke andelen vindkraft på land og til havs redusere landets avhengighet av gass og samtidig senke strømprisen? Vi leter etter svar på disse og andre spørsmål i den andre paneldiskusjonen på konferansen.

Paneldeltakere:

  • Kaspars Cikmačs, styremedlem og utviklingsdirektør i Latvenergo
  • Giles Dickson, WindEurope, leder av European Wind Energy Association
  • Ivars Zariņš, tidligere medlem av Regulatory Board og medlem av Saeima
  • Hannah Mary Goodlad, Equinor, utviklingssjef for Østersjøregionen
  • Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Orlen, direktør for kontoret for offshore vindparker

3. Diskusjon

Åpningstider: 12:45

Diskusjonstema: Offshore vindenergi i Latvia – morgendagens løsning?

Til tross for at vindkraft til havs har en relativt lang historie i enkelte europeiske land, er det fortsatt en innovasjon i Baltikum – en uutnyttet ressurs med stort potensial – spesielt på den latviske kysten, hvor 14-15 GW installert kapasitet kan oppnås. av vindenergi. Dette er det nest største vindenergipotensialet i regionen. En forutsetning for vellykket implementering er imidlertid utvikling av passende nasjonalt regelverk og nødvendig infrastruktur, inkludert relevante interessenter. Bli med i diskusjonen for å finne ut hvor langt Latvia har kommet i utviklingen av offshore vindenergi og hvordan de kan ta i bruk andre lands beste praksis.

You may also like

Leave a Comment