Home » Visa planlegger å åpne et teknologi- og produktsenter i Polen. Det blir arbeid

Visa planlegger å åpne et teknologi- og produktsenter i Polen. Det blir arbeid

by Peter Østbye

Visa sa tirsdag at de ville se etter nye måter å utnytte ferdighetene til unge fagfolk i regionen for å akselerere produktutvikling og innovasjon i stor skala. Som nevnt er Polen i økende grad anerkjent som et sted hvor de beste spesialistene innen teknologi kan finnes, og den planlagte opprettelsen av navet er en del av organisasjonens ønske om å innovere og investere i den europeiske regionen.

«Visa, en av verdens ledende leverandører av digitale betalinger, kunngjorde i dag at de planlegger å åpne et globalt teknologi- og produktsenter i Polen. Dette vil være det første prosjektet av denne typen i Sentral- og Øst-Europa. I løpet av de neste årene vil det være 1500 teknologispesialister som jobber ved navet», heter det i pressemeldingen.

Som tidligere nevnt vil investeringen ha stor strategisk betydning for Visas femte globale teknologi- og produkthub. Investeringen er på linje med lignende Visa-prosjekter rundt om i verden, som tar sikte på å støtte 24/7-modellen for innovasjonsutvikling og gi ytterligere næring til den raske veksten av digital handel og betalinger.

«Det er ekstremt gode nyheter at Visa, sammen med sin unike erfaring og kunnskap, velger landet vårt blant andre potensielle lokasjoner, og dermed konsoliderer Polens posisjon som det beste stedet for investeringer i den nye teknologiindustrien,» sa han, sitert i av avisens informasjonspressekonferanse, statsminister Mateusz Morawiecki.

Han bemerket at Polen blant annet ble valgt på grunn av de høye kvalifikasjonene til polske arbeidere fra IT-bransjen og den store mengden talenter på arbeidsmarkedet.

Charlotte Hogg, Visas Europe CEO, er sitert i pressemeldingen for å si at selskapet legger stor vekt på å investere i lokale talenter og skape regionale teknologiknutepunkter, noe som gir bedre service til det globale talentnettverket. Hun la til at som en del av rekrutteringen i Polen, har selskapet også planer for kandidater fra Ukraina og andre deler av regionen.

«Vi ønsker å holde Polen attraktivt på kartet over potensielle investorer. Vi vil gjerne gjøre det enklere for deg å jobbe med vår administrasjon. Det er grunnen til at vi opprettet Investor Tax Service Center, som tar seg av viktige investorer og støtter dem i alle faser av prosjektgjennomføringen» – bemerket finansminister Magdalena Rzeczkowska.

Informasjonen understreket at Visa anerkjenner nøkkelrollen som digitale ferdigheter spiller i den moderne økonomien og er forpliktet til å støtte EUs innsats for å gjøre arbeidsstyrken enda mer konkurransedyktig og kompetent innen digitale teknologier. «Denne investeringen er en del av Visas forpliktelse til å fremme digital inkludering og gjøre det mulig for bedrifter å trives i den digitale tidsalderen,» konkluderer den.

Statsminister: Visas investering er en bekreftelse på Polens investeringsattraktivitet

«Dette er nok en god nyhet for jobbskaping. (…) Det er en bekreftelse på Polens investeringsattraktivitet, sa Mateusz Morawiecki etter møtet med Jakub Kiwior, administrerende direktør for Sentral- og Øst-Europa i Visa.

Statsministeren understreket at Polen prøver å tiltrekke seg investeringer, spesielt selskaper som kan hjelpe polske selskaper med å utvikle innovasjoner. «Mange selskaper i finanssektoren kan vokse fra dette,» la han til.

Regjeringssjefen bemerket at løsningene som er opprettet i navet vil være tilgjengelige over hele verden. «Jeg er glad for at denne dimensjonen av transatlantisk samarbeid mellom Europa og USA, som en del av landene i den frie verden, blir utdypet og styrket gjennom suksessive sterke investeringer fra selskaper som Visa. En slik investering tiltrekker seg da flere, sa han.

«Polen er i ferd med å bli et stadig mer kjent senter for ulike typer knutepunkter, produksjons-, teknologi- og servicesentre rundt om i verden, noe som har en svært positiv innvirkning på den økonomiske utviklingen i Polen», oppsummerte statsministeren.

«Vi er først og fremst fokusert på å utvikle produkter og tjenester som akselererer utviklingen av e-handel og betalinger, men med et spesielt fokus på cybersikkerhet. Med spesiell oppmerksomhet på motstandskraften til systemene våre og deres sikkerhet. I tillegg til diverse kunstig intelligens og konstruksjon av produkter og tjenester basert på et så raskt voksende IT-felt,» sa Jakub Kiwior.

Han understreket at Polen er et teknologisk modent marked med tilgang til høyt kvalifisert IT-personell.

«Vårt mål og vår visjon er faktisk å ansette en svært mangfoldig arbeidsstyrke. Ikke bare snakker vi om ulike digitale ferdigheter her, men vi ønsker også å øke sysselsettingen av kvinner i IT-bransjen. Vi tenker på å ansette et stort antall personer som bor i Polen og kommer fra utenfor EU. For eksempel grupper av høyt kvalifiserte ansatte fra Ukraina og andre land, sa direktøren for Visa.

ra/mmu/

You may also like

Leave a Comment