Home » WWF tilbyr innbyggerne å telle hvalross hjemmefra

WWF tilbyr innbyggerne å telle hvalross hjemmefra

by Thure Lindhardt

Hjelper du med å beskytte truede arter hjemmefra? Global Biodiversity Fund ønsker å gjøre dette mulig (WWF). I prosjektsammenheng Hvalross fra verdensrommet (Walrosses from Space) utviklet seg med British Antarctic Survey, kunngjorde NGO den 19. oktober at den ville delta frivillige borgere å identifisere bestander av hvalross, en art truet av klimaendringer og smeltende is.

«Hvalrosser står overfor virkeligheten Klimakrise : Ditt arktiske habitat varmes opp nesten tre ganger raskere enn resten av verden, og rundt 13 % av sommerhavisen forsvinner hvert tiår,» forklarer WWF i en kommuniserer.

Denne operasjonen er ment å ta fem år. For de frivillige betyr dette å telle hvalrossene på datamaskinene deres Bilder satellitter gitt av prosjektet ved å merke seg punktene som tilsvarer disse sjøpattedyrene på deres oppholdssteder i Canada, Grønland, Norge og Russland. Dette folketellingsverket brukes da av Hvalross fra verdensrommet å følge utviklingen av artsbestanden og dermed dens strategi bevaring.

WWF begrunner denne tilnærmingen ved å si at telling av truede arter er en tidkrevende oppgave for de involverte forskerne. I løpet av programmets varighet håper WWF å tiltrekke seg nesten 500 000 mennesker.Citizen Scientist«I deres tilnærming.

Nye teknologiers betydning for miljøet

Hvis denne undersøkelsesmetoden ble valgt av prosjektet Hvalross fra verdensrommetDette skyldes særlig «tilstrekkelig høy kvalitet på satellittbildene», ifølge WWF. Det vil også være mulig å liste hvalrossbestander selv på steder som er mindre tilgjengelige for mennesker. I sin pressemelding hevder NGO at de nylig har sporet elleve keiserpingvinkolonier i Arktis på samme måte.

Denne mobiliseringsoppfordringen viser bidraget til nyhetene teknologier både for å beskytte truede arter og deres leveområder. Det gjør det også mulig for enkeltpersoner å bli involvert i å beskytte planeten på deres nivå.

Mange applikasjoner har dukket opp for å gjøre alle oppmerksomme på økologiske problemer, som applikasjonen Naturforskerutviklet av LPO for å observere dyrearter i Frankrike, eller INPN-typer, opprettet av National Museum of Natural History for å gi brukerne en oversikt over Dyreliv og flora kommunen deres.

You may also like

Leave a Comment