Home » Young Creators of Change – Polkowice kommune

Young Creators of Change – Polkowice kommune

by Gunnar Garfors

Er du mellom 11 og 19 år? Vil du handle, være en pådriver for endring i lokalmiljøet? Er du interessert i miljøvern og klimaendringer? Delta i prosjektet «Ung dialog og endringsskaper – vi bygger dialog rundt klimautfordringer!». Utvid ferdighetene dine og utvide kunnskapen din om aktuelle miljøutfordringer på lokal og global skala.

Prosjektet ble opprettet som et svar på behovene til unge mennesker når det gjelder å tilegne seg ferdigheter for å være aktive i og for miljøet, som er viktige for dem.

– Leder av prosjektet er Forum of Social Initiatives Foundation, mens University of Wrocław, University of NINA f.eks. I Norge er våre samarbeidspartnere. Prosjektet er fullfinansiert av Island, Liechtenstein og Norge fra European Economic Area Financial Mechanism for 2014-2021 og Norwegian Financial Mechanism også for 2014-2021. Alt skjer innenfor rammen av programmet «Aktive innbyggere» til regionfondet. Den totale verdien av prosjektet er EUR 109 302, hvorav nesten EUR 91 000 er dedikert til innholdsaktiviteter. Ewa Kowalik, varaordfører for sosiale saker.

Deltakelse er åpen for personer i alderen 11 til 19 år som er elever ved en grunnskole eller videregående skole i Polkowice kommune eller som er bosatt i kommunen, men går på en institusjon utenfor deres faste bosted.

I løpet av de gratis timene, som finner sted i form av fritidsaktiviteter på Polkowice-skoler, tilbyr vi to blokker med workshops for unge mennesker:

– Young Dialog Maker Workshops – det er en mulighet til å lære metoder for konstruktiv dialog, mekling og tilrettelegging. Unge mennesker skal planlegge og gjennomføre dialogsesjoner, lære metoder og verktøy for dialog, gjennomføre sosiale konsultasjoner, kartlegge og engasjere interessenter, og kreativt løse problemer basert på designtenkningsmetoden. Han vil bruke ferdighetene tilegnet for å forberede og gjennomføre den første Polkowice klimadialogen.

– Young Change Maker-verksteder – de forbedrer organisasjonsevnen til unge mennesker innen sosiale aktiviteter, bygger en følelse av handlefrihet, styrker viljen til å handle. Som et resultat av workshopene vil deltakerne lage sitt eget sosiale prosjekt som vil være et svar på deres lokale utfordringer.

Vi har også planlagt workshops for lærere, som har som mål å forberede læreren til rollen som veileder for en ung dialogambassadør, slik at læreren øker motivasjonen til ungdom til å være aktive og ta ansvar for sine handlinger.

Møtene holdes i stasjonær og online-modus.

Målet med prosjektet er å lage en felles klimaordbok og klimamanifest for å identifisere de viktigste klimautfordringene fra et lokalt perspektiv. Effekten av disse aktivitetene vil bli presentert under en-dags Polkowice klimadialog for studenter, lærere, lokale myndigheter, frivillige organisasjoner, bedrifter og lokalsamfunnet.

– Det første hybridmøtet finner sted 28. mars. Jeg oppfordrer ungdom til å ta del i prosjektet og få muligheten til å tilegne seg ferdigheter som vil være nyttige både nå som studenter og i voksen alder. Dette er ganske universelle ferdigheter – understreker varaordføreren for sosiale saker. – Jeg håper at prosjektet vil møte forventningene til den unge generasjonen, med tanke på at klimaendringer er et fryktet og fryktet problem, legger han til.

Rekrutteringsdokumenter skal sendes til avdelingen for helse og sosialsaker ved kommunekontoret i Polkowice eller til spesifikke kontorer på skoler. Rekrutteringen avsluttes 27. mars.

Dokumenter for nedlasting:

– REKRUTTERINGSSKJEMA

ERKLÆRING FOR BILDELEVERANDØR (mindreårige)

– VEDTEKTER

You may also like

Leave a Comment