Home » Aker BP og PGNiG har oppdaget et nytt gass- og oljefelt i Norge

Aker BP og PGNiG har oppdaget et nytt gass- og oljefelt i Norge

by Gunnar Garfors

Operatør for utvinningstillatelsen 941 er Aker BP ASA, som eier 80 prosent. Aksjer i denne konsesjonen de resterende 20 prosentene. tilhører PGNiG. Wildcat 6507/3-15, som bekreftet tilstedeværelse av olje og gass, ble boret ca. 14 km nordøst for Skarv-feltet i Norskehavet. Letemålet var råolje, men påtraff også forekomst av naturgass under leting. Opprinnelige estimater anslår størrelsen på funnet til mellom 1,7 og 5,7 millioner m3 utvinnbare oljeekvivalenter. Olje- og gassinspektøren melder at rettighetshaverne vil vurdere å utvinne funnet via Skarv-feltet.

Det norske selskapet PGNiG anslår at det vil kjøpe til sammen rundt 0,5 milliarder kubikkmeter i år. naturgass, som kan produsere rundt 3 milliarder kubikkmeter per år, med mer enn 15 prosent. mer enn prognosen. I fjerde kvartal i år, når gassrørledningen Baltic Pipe blir operativ, vil ytterligere volumer fra Gina Krog og Skarv utfylle gassforsyningen til Polen importert av PGNiG fra norsk sokkel. I 2023 planlegger selskapet imidlertid å utvinne mindre, nemlig 2,5 milliarder kubikkmeter. Gass. I 2024 kan produksjonen av PGNiG-konsernet på norsk sokkel i sin tur være på 2,9 milliarder kubikkmeter. Gassen vil strømme til Polen via gassrørledningen Baltic Pipe. Bruken av kapasiteten til de norske gassrørledningene (Europipe II) er basert på kapasitetsreservasjoner ved utgangspunktene til Gassled-systemet (den norske overføringssystemoperatøren). PGNiG har reservasjoner ved utgangspunktet Nybro (som også er starten på gassrørledningen Baltic Pipe) og sies å lede sin produksjon fra norske felt dit.

PGNiG Upstream Norway har andeler i 59 lisenser på norsk kontinentalsokkel og driver produksjon fra fjorten felt. I fjor utgjorde volumet av selskapets naturgassproduksjon 1,42 milliarder kubikkmeter. mot 0,48 milliarder kubikkmeter. i 2020

You may also like

Leave a Comment