Home » Aristavėlė Herregård begynner sin kulturreise

Aristavėlė Herregård begynner sin kulturreise

by Thure Lindhardt

Arrangementsdeltakerne fikk muligheten til å lære om slottets historie, presentert teatralsk av teatertroppen til Litauens folkemuseum, samt Rhys Evans, en representant for prosjektpartnerinstitusjonen The University College for Green Development, om samfunnsutvikling og kulturarv. DR. Rapport av Dalia Puodžiukienė «Treherskapshus: samspillet mellom tradisjon og innovasjon».

Det virkelige Aristavėlė-herskapshuset i det litauiske folkemuseet vil snart være mobilt – det vil besøke ti regioner i utkanten av Litauen og to litauiske samfunn i Norge i form av en teltkuppel. Enhetene og interaktive verktøyene innebygd i kuppelen som bruker sansene for berøring, hørsel, lukt, smak og syn gir den besøkende følelsen av å være i et ekte herskapshus.

Målet med prosjektet er å styrke sosial og økonomisk utvikling gjennom kultursamarbeid, kulturelt entreprenørskap og kulturminneforvaltning. Tverrsektorielt samarbeid gjør det mulig for den marginaliserte delen av samfunnet, uavhengig av erfaring, sosial status eller bosted, å bli kjent med herregårdenes kultur, fargene på trekulturarven og dens estetiske prinsipper, og fra spesialister og eksperter. Slottets historiske, kulturelle, kunstneriske, kulinariske og andre ressurser brukes til å forberede kreative verksteder og andre former for utdanning gjennom kreative aktiviteter som introduserer spesifikasjonene til slottet og dets levetid, inkludert eldgamle kreative teknologier.

Målet med prosjektet er å dekke en bredest mulig gruppe deltakere. Spesiell oppmerksomhet rettes mot barn og unge. Workshopen er rettet mot begavede barn med begrensede økonomiske midler. De planlagte aktivitetene vil også involvere unge fra sykehjem for å utvide deres kulturelle horisont, fremme utveksling med jevnaldrende av ulik opprinnelse, redusere sosial ekskludering og involvere dem i det lokale kulturlivet. Målet med opplæringen er også å gjøre de ansatte ved kultur- og kunstinstitusjoner i periferien kjent med kulturforvaltning, intelligent ledelse og utviklingsmuligheter. I tillegg til utstillingen av teltkuppelen til turområdet, gjøres ulike kreative verksteder tilgjengelig for allmennheten, organisert med lokale ressurser og materialer som tar hensyn til særegenhetene til en bestemt region.

En arbeidsgruppe dannet senere fra partnerne som er involvert i prosjektet vil ha ansvar for tverrsektorielt samarbeid etter prosjektslutt. Det inngås samarbeidsavtaler for fem år med involverte skoler og kunstinstitusjoner, som bestemmer intensiteten på fellesarrangementene og retningslinjer. Det planlegges å signere samarbeidsavtaler med lokalsamfunn for å arrangere campusfestivaler.

«Traveling Aristavėlė Manor – KAD»-prosjektet utført av Litauens folkemuseum er ett av ti prosjekter i programmet «Developing Cultural Accessibility and Strengthening Cultural Education», som er finansiert fra 2014–2021. Fond for det europeiske økonomiske samarbeidsområdets kulturprogram under avtalen med Republikken Litauen notat med Island, fyrstedømmet Liechtenstein og kongeriket Norge.

You may also like

Leave a Comment