Home » Alumetals største aksjonær har signert salget av 32,78 % som en del av overtakelsestilbudet. Aksjer

Alumetals største aksjonær har signert salget av 32,78 % som en del av overtakelsestilbudet. Aksjer

by Gunnar Garfors


ISB Nyheter

Alumetals største aksjonær – IPO30 Unipessoal LDA-selskapet kontrollert av Grzegorz Stulgis – svarte på anbudstilbudet for Alumetal-aksjer som ble offentliggjort 25. mai i år. av Hydro Aluminium AS og ga tegning for salg av alle aksjene (5 108 221), tilsvarende 32,78 %. Aksjekapital.

Foto aluminium metall

Ifølge Grzegorz Stulgis er innlevering av abonnementet som en del av overtakelsestilbudet en konsekvens av avtalen inngått 27. april 2023 og resultatet av en nesten toårig prosess.

– Jeg er overbevist om at Norsk Hydro-konsernet i dagens situasjon vil være den beste investoren for Alumetal. Overtakelsen av en sterk industriell investor vil sikre videreutviklingen av Alumetal og muliggjøre enda bedre utnyttelse av selskapets potensial. Samtidig gir anbudsprosessen som benyttes muligheten til å selge aksjer til alle aksjonærer i selskapet på like vilkår, sa Stulgis i en kommentar.

Ettersom Norsk Hydro-konsernet mottok Europakommisjonens ubetingede godkjenning til å kjøpe Alumetal i begynnelsen av mai 2023, er de viktigste regulatoriske betingelsene for gjennomføringen av denne transaksjonen oppfylt, noe som tillater gjenkunngjøring av overtakelsestilbudet. Frist for å akseptere abonnement under overtakelsestilbudet er 30. juni 2023.

25. mai annonserte Norsk Hydro igjen et overtakelsestilbud på 100 %. Alumetal-aksjer – med en pris på PLN 78,69 per aksje. Den nåværende prisen representerer en premie på 15 % sammenlignet med prisen på det første overtakelsestilbudet som ble offentliggjort av Hydro i april 2022.

Overtakelsestilbudet vil først tre i kraft når alle vilkår som er oppgitt i det er oppfylt, spesielt dersom eksisterende aksjonærer tegner seg for salget med minst 50 %. alle aksjer, dvs. 7 817 143 aksjer.

Som rapportert den gang, hadde Hydro allerede inngått en avtale med to medlemmer av Alumetals styre og alle medlemmer av Alumetals styre, som til sammen eide ca. 39 % av selskapets aksjer, som betingelsesløst og ugjenkallelig samtykket i å tegne tegning for salg av alle aksjer holdt til tilbudsprisen.

➡ Teknisk og fundamental analyse på forespørsel fra abonnenter ➡ Se hva annet du vinner i premiumsonen til StockWatch.pl

Alumetal Capital Group er aktiv i støperi- og stålindustrien innen produksjon av sekundæraluminium, det vil si produksjon av støpte aluminiumslegeringer og primærlegeringer fra aluminiumskrap. Alumetal Group er den nasjonale lederen på dette feltet og den nest største produsenten av sekundære aluminiumslegeringer i Europa. Selskapet har vært notert på WSE siden juli 2014. Konsolidert inntekt fra kontrakter med kunder nådde PLN 3,27 milliarder i 2022; er inkludert i sWIG80-indeksen.

StockWatch.pl

StockWatch.pl støtter private investorer gjennom blant annet:

– Analyse av finansielle rapporter og prospekter for selskaper utarbeidet av profesjonelle, uavhengige finansmenn,

– moderert brukerforum, fritt for uhøflighet og trakassering,

– gjeldende økonomiske data for selskapene kontrollert av den ansatte,

– Grunnleggende og tekniske analyseverktøy.

>> Sjekk hva du kan bruke gratis og hva vi tilbyr i Premium Zone

You may also like

Leave a Comment