Home » Åpning av nytt matvarehus i Politiet

Åpning av nytt matvarehus i Politiet

by Gunnar Garfors

– Matsvinn er både et miljømessig og et økonomisk problem og, i sammenheng med eksisterende områder med fattigdom og sult, et moralsk problem. Begrepet mattap og avfall refererer til råvarer og matprodukter som er produsert for ernæringsformål og ikke konsumert av mennesker – sier Paweł Mirowski, nestleder i styret for National Fund for Environmental Protection and Water Management, statsministerens fullmektig for programmet for ren luft og energieffektivitet i bygninger– Tiltak for å redusere mengden matavfall som genereres krever involvering av organisasjoner som fungerer som matbanker, er logistisk forberedt og har sluttmottakere av maten. Disse organisasjonene engasjerer seg i veldedige aktiviteter ved å samle inn mat med kort holdbarhet og dele den ut gratis til de som trenger det. Vi er derfor svært glade for etableringen og dagens seremonielle åpning av et matvarelager i Politiet – legger visepresident Mirowski til.

Przystań Hospice Foundation, som fungerer som en matbank i politiet, gjennomfører to prosjekter innenfor rammen av tilskuddsavtaler inngått med National Fund for Environmental Protection and Water Management.

Kontrakten ble inngått 1. juli 2021 for medfinansiering på opptil PLN 2,5 millioner for prosjektet «Bygging av et lager for å forbedre logistikkprosesser knyttet til matdistribusjon».

Behovet for å bygge et nytt lager oppsto fra det lille arealet på 100 m22 en leid bygning på et sted som er vanskelig tilgjengelig. Det nye lageret har et areal på ca 600 m22som bidrar til mer effektiv matlagring.

Konstruksjonen omfattet gass, vann og avløp, ventilasjon, elektro og utendørs installasjoner. Det resulterende lageret ble i tillegg utstyrt med lagringsstativer.

Det anslås at takket være anskaffelsen av midler for gjennomføringen av oppgaven, vil mengden oppnådd mat øke med omtrent 10%, det vil si 771 623 Mg/år.

Den 29. mars 2023 ble det undertegnet en avtale for prosjektet med tittelen: «Retrofitting lageret hos Police for å forbedre logistikkprosessene knyttet til matdistribusjon.» Takket være finansiering fra Nasjonalt fond for miljøvern og vannforvaltning ble matlageret i stand til å holde tritt med nødvendige forsyninger suppleres Utstyr (inkludert reoler, kjølelager, transport, datautstyr) som muliggjør mer effektiv distribusjon av mat gjennom hele lageret. Det nasjonale fondet for miljøvern og vannforvaltning ga et tilskudd på opptil PLN 479 999,00 for å utstyre matbanken i politiet.

Den seremonielle åpningen av matvarehuset i politiet fant sted 18. september 2023, deltatt av blant andre: visepresident for det nasjonale fondet for miljøvern og vannforvaltning, Paweł Mirowski, og erkebiskop Andrzej Dzięga.

You may also like

Leave a Comment