Home » Børsnoterte opsjoner – hva er det, og hvordan virker det?

Børsnoterte opsjoner – hva er det, og hvordan virker det?

by Thure Lindhardt

Når et firma blir børsnotert, blir aksjene lagt ut på den offisielle aksjebørsen.  Firmaer lar seg børsnotere som en måte å skape verdi, skaffe kapital, og/eller dekke eventuelle underskudd. Aksjer du kjøper i børsnoterte firmaer gir deg nemlig eierskap i firmaet. Eier du 0,2% av aksjene, eier du i prinsippet 0,2% av firmaet.

Dermed regnes du som investor, og får en prosentdel av firmaets profitt, tilsvarende din prosentdel av aksjene. Hvis firmaet derimot går i underskudd, vil du skulle betale din prosentel, eller risikere å måtte frasi deg din andel av aksjene.

At opsjoner skaffes på børsnoterte aksjer gir også investorer rettigheter når det gjelder å betale eller selge for fastsatte priser innenfor bestemte tidsrammer. Dermed kan de spekulere i priser uten for stor en risiko for tap.

Prisene varierer med etterspørslen; høyere etterspørsel gir høyere priser, og omvent. Etterspørslen påvirkes av mange forskjellige faktorer, den viktigste er hvor stor økonomisk inntjening firmaet har, og ser ut til å kunne få.

Opsjoners rolle i aksjemarkedet

Det kan være lurt å forhåndskjøpe aksjer via opsjoner, hvis man vil låse kjøpsprisen fast før den stiger, eller ønsker å minimere tap ved å binde dem til en bestemt pris før verdien synker.

I det amerikanske aksjemarkedet kan man innløse opsjonene i hele det gitte tidsrommet, men i det europeiske kan man kun dette på den siste dagen i den angitte tidsperioden.

Noen amerikanske investorer har en tendens til å stille opsjoner i firmaer de regner med vil gå konkurs, for så å selge aksjene med minimalt tap og bidra til at den reelle prisen faller ytterligere. Dette kunne blant annet ses da konkurstruede GameStop ble reddet fra denne skjebnen ved at hundrevis av Reddit-brukere kjøpte aksjer i GameStop, og prisen steg voldsomt til stor irritasjon for aksjespekulantene.

Det er dog vigtig å nevne at opsjoner gir muligheten til at kjøpe eller selge til den fastslåtte prisen, men de er ikke en forpliktelse.

Put-opsjoner og call-opsjoner

Du kan lage noe som heter put-opsjoner eller call-opsjoner på veridpapirer som aksjer. En put-opsjon kan du lage hvis du tror en aksjes verdi vil synke, og inngås med en motpart som mener det motsatte. En put-opsjon beskytter deg mot tap, da du ikke forplikter deg til å selge til tapspris, men har muligheten for det.

Du kan likevel miste litt penger på put-opsjoner, da der er en premie (et gebyr) på opsjoner som må betales når disse kjøpes.

Omvent kan du kjøpe en call-opsjon hvis du mener verdien vil øke innenfor det angitte tidsrommet, og kan bidra til å øke profittene du tjener. Aksjen blir da solgt til deg av en motpart som mener prisen vil falle, og at de tjener mer på å selge til deg for den fastslåtte prisen, enn å beholde aksjene og håpe prisen stiger ytterligere.

Opsjoner er en god og relativt risikofri måte å komme seg inn i aksjemarkedet på, og kan ofte føre til både store besparelser og store inntjeninger, men det krever at du vet hva du gjør.

You may also like

Leave a Comment