Home » Den viktigste informasjonen fra ZUS fra 26.10.2022. Hvilke endringer?

Den viktigste informasjonen fra ZUS fra 26.10.2022. Hvilke endringer?

by Gunnar Garfors

ZUS opprettholder sin profil på Twitter. Får du en av ytelsene – som alderspensjon, uførepensjon osv. – er det verdt å holde seg oppdatert. Hvilke innlegg har ZUS nylig lagt ut på Twitter?

Social Insurance Institution (ZUS) ble opprettet i 1934. Deres oppgave er blant annet å kreve inn bidrag til trygd, helseforsikring og deretter gi tilsvarende ytelser. Både bidragsbeløpet og ytelsene som i ettertid gis kan endre seg noe fra år til år. På ZUS Twitter-kontoen finner du blant annet informasjon om fordeler du kan ha rett til.

Den siste informasjonen fra ZUS: 26. oktober 2022

@ Grzegor70212394 @MarekTatala @ArturDziambor @R RozmowaRMF @BUND Fra første stund sjekker vi om flyktninger fra Ukraina oppfyller kravene for å motta familieytelser. Pensjonen er et resultat av et kontinuerlig systematisk arbeid basert på regelverket til Trygdeetaten.


@neuronflower En student kan registreres for helseforsikring som familiemedlem opp til fylte 26 år av en forelder. Dersom du ikke har tatt opp noe arbeid knyttet til denne forsikringen, trenger du ikke levere noen dokumenter.


📌 @PawelJaroszek, visepresident for #ZUS, under @bankinsurforum i #Warszawa:

💬 Den kumulative indekseringen av startkapitalen er 3⃣8⃣4⃣ prosent, dvs. at hvis noen kom inn i pensjonssystemet med et beløp på PLN 1000, la ZUS til ham 3840 PLN. https://t.co/7hSetVvUQx


@katabarwiki @UPasieczna Ja, vi leser.
https://t.co/xbEMjVr59s


@Anjaqek @UPasieczna Pani skrev «… 240 millioner PLN jukset fra polsk budsjett for 500+ og 960 millioner for HLR, totalt 1,2 milliarder PLN». Dette er usann informasjon, ettersom summen av den totale støtten som betales av trygdeetrygden overstiger PLN 1,2 milliarder, inkludert PLN 500 pluss PLN 1,1 milliarder og HLR 72 millioner PLN.


🔜 Endringer i kundeservice.

Mandag 3. oktober ⃣1⃣ er servicerommene i #ZUS-sentrene og kundesenteret åpne til 1⃣5⃣.

You may also like

Leave a Comment