Home » Fem selskaper ønsker å tilby passasjerbanetransport i Latvia

Fem selskaper ønsker å tilby passasjerbanetransport i Latvia

by Gunnar Garfors

I markedsundersøkelsen organisert av Vegtransportdirektoratet med sikte på å finne en jernbaneoperatør som er villig til å tilby passasjertransport på jernbane i Latvia, har fem selskaper som allerede tilbyr kollektivtransporttjenester på jernbane i både Europa og andre land i Latvia uttrykt renter.


Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Vegtransportdirektoratet har startet vurderingen av de innsendte søknadene og, tatt i betraktning resultatene, er det planlagt å fatte vedtak om delvis eller full liberalisering av jernbanetransportmarkedet i samarbeid med Samferdselsdepartementet i sommer.

I en undersøkelse utført av Vegtransportdirektoratet ble det levert tre tilbud fra fem transportører:
• AG «Passasjertog»;
• JSC «Leo Express Global», som tilbyr passasjertransport i Tsjekkia og Tyskland;
• SIA-foreningen «Latvijas Sabiedriskais Autobuss», «Keolis SA» og «Syntus BV», som sørger for transport i Australia, Storbritannia, USA, Norge, Sverige og Danmark.

I februar i år begynte Direktoratet for veitransport å undersøke jernbanetransportmarkedet med sikte på å fastslå interessen til en transportør som tilbyr persontransporttjenester på det latviske jernbanetransportmarkedet i samsvar med vilkårene for å yte tjenester i Latvia. Undersøkelsen av jernbanetransportmarkedet ble utført for hele persontransportsegmentet innenlands: for interessen i å tilby kollektive transporttjenester på både elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger, inkludert ruter der tjenester skal leveres med batteritog.

Interesserte tjenestetilbydere kunne gi tilbud for hele volumet (elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger), kun for enkelte strekninger (kun for elektrifiserte eller kun ikke-elektrifiserte strekninger) og kun for individuelle jernbanetraseer eller traseer. Vegtrafikkdirektoratet har startet vurderingen av de innsendte søknadene. Det legges opp til at vedtak om delvis eller fullstendig liberalisering av jernbanemarkedet skal fattes sommeren i år etter avsluttet evaluering.

SIA Autotransporta direkcija er en implementer av en enhetlig statlig politikk innen internasjonal transport, kommersiell veitransportlisens og offentlig transportplanlegging.

You may also like

Leave a Comment