Home » Finland, Sverige og Danmark frykter at Norge kan begrense elektrisitetseksporten – EURACTIV.pl

Finland, Sverige og Danmark frykter at Norge kan begrense elektrisitetseksporten – EURACTIV.pl

by Catherine Monroe

Norges planer om å beskytte forbrukerne ved å begrense elektrisitetseksporten har fått kritikk fra andre nordiske myndigheter og overføringssystemoperatører. Hele regionen kan være problematisk.

Vannkraft fra Norge er nøkkelen til regionens strømmarked. Norge er en stor elektrisitetseksportør til EU. Nylig varslet imidlertid regjeringen i Oslo at eksporten kanskje må begrenses på grunn av en tørr sommer og energimangel.

«Europa står foran en vanskelig vinter, dere må jobbe sammen»

Den norske regjeringens uttalelse vakte bekymring blant distributører i andre nordiske land: Sverige, Danmark og Finland.

«Vi forstår behovet for å sikre forsyninger (i vårt eget land – red.), men vi er bekymret for at den annonserte reduksjonen i overføring ser ut til å undervurdere fordelene med åpne grenser og at dette faktisk er et velfungerende marked er den beste måten å sikre strømforsyningen», skrev operatørene i et felles brev.

Hvis Norge begrenser elektrisitetseksporten, vil det undergrave de nordiske landenes energisikkerhet samt markedstilliten, sa han til EURACTIV.com Teppo Sakkinenindustri- og klimapolitisk rådgiver for det finske handelskammeret.

«Europa står overfor en vanskelig vinter og stater bør samarbeide for å møte denne utfordringen i stedet for å ta i bruk proteksjonistisk praksis,» la han til.

Den finske systemoperatøren Fingrid har allerede advart kunder om å forberede seg på mulige strømbrudd på grunn av strømmangel.

Egen kraftproduksjon i Finland er maksimalt 12.300 MW, og det er fortsatt rundt 600 MW i reserve. Dette betyr imidlertid minst 2.100 MW, da etterspørselen kan være opp mot 15.100 MW i rushtiden.

Den svenske overføringssystemoperatøren sa til EURACTIV.com at selv om risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt er «svært lav», «kan den være større på grunn av situasjonen i energimarkedet denne vinteren».

De nordiske landene forutså ikke en slik situasjon?

I henhold til 2019-regelverket må EU-landene utarbeide planer som advarer om potensielle problemer og forventede risikoer for deres styringssystemer for kraftnett. Denne forpliktelsen inkluderer en indikasjon på mulige svakheter i systemet og hvilke tiltak som skal tas ved problemer.

Kraftsystemets «svakheter» betyr for eksempel risikoen for skader på strømnettet fra storm eller kraftig snøfall, men også politisk risiko for et eventuelt hackingangrep på landets kritiske infrastruktur.

Men verken Finland, Sverige eller Danmark la inn i sine planer muligheten for å redusere Norges elektrisitetseksport.

Danmark snakker i sin plan om et felles energimarked for de nordiske landene og viser til forumet for distribusjonssystemoperatørene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige i 2004, hvor disse landene ble enige om å «prioritere det målrettede nordiske samarbeid og for å sikre dem i forhold til å forberede seg på kriser i energisektoren”.

EU-kommisjonens svar på planene lagt fram av Finland og Sverige nevner ikke Norge, selv om EF har instruert begge land om å revidere planene sine i lys av krigen i Ukraina. Kommisjonen kommenterte imidlertid ikke saken overfor EURACTIV.com.

Kan Norge lovlig begrense elektrisitetseksporten?

Norge er medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, så selv om det ikke er en del av EU, er det bundet av reglene for EUs indre marked. Så spørsmålet er om den norske regjeringen i det hele tatt kan begrense elektrisitetseksporten.

«Norge er medlem av EØS og bundet av EUs energilovgivning. Denne loven åpner for noen måter å beskytte elektrisitetsressursene dine på, (…), men en slik beslutning må ikke forstyrre strømmen av elektrisitet innenfor det indre elektrisitetsmarkedet, sa en talsmann for EU-kommisjonen til EURACTIV.com.

Samtidig kunngjorde Norges vassdrags- og energidirektorat mandag (22. august) at enhver reduksjon i elektrisitetseksporten vil ta sikte på å beskytte landets energisikkerhet og ikke drive ned energiprisene.

Distributører i Finland, Sverige og Danmark advarer imidlertid om at et slikt grep kan skape en farlig presedens. – Skulle det vise seg at eksportrestriksjonen tillates av EUs elmarkedsregler, frykter vi at et slikt skritt i fremtiden kan føre til at andre land vil anvende lignende restriksjoner, med enda mer negative konsekvenser for både det nordiske og hele viljelandet. Det europeiske elektrisitetsmarkedet, sier de.

You may also like

Leave a Comment